ေကာင္းကင္က အင္တာနက္ႀကီး က်လာေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/26/2014 01:15:00 PM


ကမာၻ ့ေ၀းလံ ေခါင္သီ ေဒသ မ်ားဆီ က ျပည္သူ မ်ား အင္တာနက္ ကမာၻႀကီး ဆီ အေရာက္ လွမ္းဖို႔ အတိုဆံုးလမ္းကား ေကာင္းကင္ ခရီးလမ္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ က နည္းပညာ အင္ အားႀကီး ကုမၸဏီ ႀကီး မ်ားသည္ ထို အတိုဆံုး လမ္းကို အသံုးျပဳ ရန္ စိုင္းျပင္း ေနၿပီ။

နည္း ပညာ အေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ကမာၻ ့ ေ၀းလံေခါင္သီ ေဒသမ်ားဆီ အင္တာနက္ ဟူ ေသာ အဆက္အသြယ္ ေရာက္ရွိေရး အတြက္ ေကာင္းကင္ခရီး က အေရာက္သြားၾက ဖို႔ နည္း ပညာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ။ ေ၀းလံေခါင္သီ ေဒသမ်ားဆီ အင္တာနက္ အေရာက္ပို႔ႏုိင္ေရး ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ထက္ တစ္လွမ္းေက်ာသည့္အေနျဖင့္ ဂူဂဲ သည္ ယခုအပတ္ အတြင္းမွာပင္ Titan Aerospace ကုမၸဏီ ကို ၀ယ္ယူ လိုက္ ၿပီျဖစ္ သည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ ပ်ံငယ္ မ်ား စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုယာဥ္ ပ်ံငယ္မ်ားကို ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသ မ်ား၏ ေကာင္းကင္ယံမ်ားတြင္ ပ်ံ သန္းေစ ကာ ယာဥ္ပ်ံငယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ စနစ္ကို ထုတ္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို နည္းျဖင့္ ေ၀း လံ ေခါင္သီ ေဒသေနမ်ား အင္ တာနက္ကမာၻႀကီးထဲ အတိုဆံုးလမ္းျဖင့္ ေရာက္လာ ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္း မည္ ျဖစ္ သည္။

တစ္ခုခုကို ေသေသခ်ာခ်ာေျပာရ ေလာက္ေအာင္ အခ်ိန္ အားျဖင့္ေတာ့ အရမ္းကို ေစာပါေသးတယ္။ ေလထုထဲမွာပဲ လွည့္ပတ္ပ်ံသန္းေနမယ့္ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ပ်ံ ေတြဟာ ၿဂိဳဟ္တု အငယ္စားေလးေတြလို တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ေ၀းလံ ေခါင္သီ ေဒသမ်ားဆီက လူ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ အတြက္ အင္တာနက္ ျဖန္႔ က်က္ ေပးပါလိမ့္ မယ္။ အင္တာနက္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္း႐ံု သာမက သဘာ၀ ေဘး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ ငန္း ေတြအတြက္လည္း သတင္းအခ်က္ အလက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မယ္၊ ေတာျပဳန္း ျခင္းလိုမ်ဳိး ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြကို လည္း ေစာင့္ၾကည့္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ဂူဂဲ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိ သူက ထုတ္ျပန္ေျပာ ၾကား သည္။

Titan ကုမၸဏီက စမ္းသပ္ေနေသာ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ပ်ံငယ္ မ်ားသည္ ေျမျပင္ အထက္ေပ (၆၅၀၀၀) ေနရာတြင္ ေနစြမ္းအင္ ျဖင့္ ငါးႏွစ္ တိတိ ပ်ံသန္း ေနႏိုင္ စြမ္းရွိသည္။ ကမာၻ ့အျပင္ဘက္ လႊတ္တင္ထားေသာ ၿဂိဳဟ္ တုငယ္မ်ား နည္းတူလည္း အလုပ္လုပ္ ႏုိင္သည္။ ၿဂိဳဟ္တု မ်ား လႊတ္တင္ ရသည့္ ကုန္က် စရိတ္ ထက္ လည္း မ်ားစြာသက္သာသည္။ ေကာင္းကင္ယံမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ ေပးျခင္း လုပ္ငန္း ကို ဂူဂဲအျပင္ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ အင္အားႀကီး ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္ လည္း စမ္းသပ္ေန သလို အျခား နည္းပညာ အင္အားႀကီး လုပ္ ငန္းႀကီး အမ်ားအျပားလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္စမ္း သပ္လ်က္ရွိသည္။ကမာၻ ပတ္လမ္းေၾကာင္း ထဲ လႊတ္တင္ ထားေသာ ၿဂိဳဟ္တု မ်ား မွ အင္တာနက္စနစ္ ျဖန္႔က်က္ေပးျခင္း၊ ကမာၻ ့ အျမင့္ပိုင္း ေလထုထဲ လႊတ္တင္ ထားေသာ မိုးပ်ံပူေဖာင္း မ်ား ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခား ေသာ ယာဥ္ပ်ံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္လည္းေကာင္း စမ္းသပ္ေနၾကသည္။

ဂူဂဲသည္ Project Loon စီမံကိန္းကို စတင္စမ္းသပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေ၀းလံေခါင္သီ ေသာ ေဒသမ်ား ၏ ေကာင္းကင္ယံတြင္ မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား လႊတ္တင္ ထားကာ ထိုပူ ေဖာင္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး အင္တာနက္ ထုတ္လႊတ္ ေပးမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ထို စီမံကိန္း လက္ေတြ႕ အေကာင္ အ ထည္ ေပၚလာပါက ကမာၻ တစ္၀န္း အင္တာနက္ႏွင့္ မထိ ေတြ႕ဖူး ေသးေသာ ေနရာမ်ားစြာသည္ အင္တာနက္ ကြန္ရက္ထဲ ေရာက္လာေတာ့မည္။ ဂူဂဲ၏ အင္တာနက္ ပူေဖာင္း ကို နယူးဇီလန္ ႏုိင္ငံတြင္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ လ်က္ ရွိသည္။ ဂူဂဲ၏ အင္ တာနက္ မိုးပ်ံပူေဖာင္း သည္ (၂၂) ရက္ အတြင္း ကမာၻကို တစ္ပတ္ လွည့္ပတ္ ႏုိင္ စြမ္း ရွိသည္။ မိုးပ်ံ ပူေဖာင္းသည္ ေလထုထဲတြင္ ရက္ (၁၀၀) ထိ ေနႏုိင္ ေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။ ပူေဖာင္း၏ တည္ေနရာကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။

ဂူဂဲ၏ ၿပိဳင္ဖက္ႀကီးကား ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည္ လက ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၎ တို႔ အေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဓာတ္ခြဲခန္းႀကီး ကို အမ်ား ျပည္သူ သို႔ အသိေပး ျပသခဲ႔သည္။ ကမာၻ တစ္၀န္း အင္တာနက္ မရွိေသးသည့္ ေနရာ မ်ားကို ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ပ်ံ မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္တုမ်ား၊ ေနစြမ္း အင္ သံုး ေလယာဥ္ပ်ံ မ်ား စသည့္ အ မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ စမ္းသပ္ ေန မႈမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ လွစ္ဟျပသြားသည္။ ေကာင္းကင္မွ အင္တာနက္ ျဖန္႔က်က္ ေပး ရာတြင္ မိုးပ်ံ ပူေဖာင္းမ်ား သံုးျခင္း ထက္ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ပ်ံ မ်ား သံုးျခင္း ကို ပိုသေဘာ က်ေၾကာင္း ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္ တည္ ေထာင္ သူ မာ႔ခ္ ဇက္ကာဘက္ဂ်္ကလည္း ေျပာၾကား လိုက္သည္။ ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ပ်ံမ်ားသည္ မိုးပ်ံ ပူေဖာင္း မ်ား ထက္ အၾကမ္းပတမ္း ခံႏုိင္သလို၊ တည္ေနရာ ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္လည္း ပို လြယ္ကူေၾကာင္း ဇက္ကာဘက္ဂ်္က သံုး သပ္သည္။ ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ျခင္း ထက္ လည္း ကုန္က် စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာ သျဖင့္ ပိုသေဘာက်မိ ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။ ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္ သည္ ႏုိင္ငံတကာ နည္းပညာ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ား ျဖစ္ေသာ ဆမ္ ေဆာင္း၊ ႏိုကီယာ၊ အဲရစ္ဆင္၊ ကြာကြမ္း စသည္ တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Internet.org အဖြဲ႕ကို ထူေထာင္ ထား သည္။ ကမာၻ ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က် ေဒသ မ်ားကို အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးႏုိင္ရန္ ထိုအဖြဲ႕က နည္းလမ္းရွာ ႀကိဳး ပမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ သံသယ၀င္မႈမ်ား လည္း ရွိေနသည္။

အေၾကာင္းအရာကေတာ့ စိတ္၀င္စား စရာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ နည္းပညာက ခုမွ အသစ္ဆိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္””ဟု Endpoint Technologies နည္း ပညာလုပ္ငန္းမွ ေရာ္ဂ်ာေကးဆိုသူ ကေျပာ သည္။ ဂူဂဲသည္ Titan ကုမၸဏီကို ၀ယ္ယူ လိုက္ျခင္း မွာ ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္၏ လက္ဦး မႈကို ကာကြယ္ရန္ အလို႔ငွာ ၀ယ္ယူ လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ Titan ကို ၀ယ္ယူလိုက္ ျခင္းမွ ထူးျခားေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ လာရန္ သိပ္မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေၾကာင္းျဖင့္ ေကးက သံုး သပ္ေျပာၾကားသည္။

J. Gold Associates နည္းပညာ လုပ္ငန္းစု မွ ဂ်က္ ဂိုးလ္ဒ္ ဆိုသူ က ပို၍ပင္ သံသယ၀င္လ်က္ ရွိေန သည္။ ေကာင္းကင္ကေန အင္တာနက္ ျဖန္႔ က်က္ေပး ဖို႔ကိစၥကို လူေတြ စမ္းသပ္ ေနၾက တာ ၾကာပါၿပီ။ ခုထိ ေခ်ေခ်ျမစ္ျမစ္ လုပ္ျပ ႏုိင္တာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး၊ ဂူဂဲအျပင္ အျခား နည္းပညာ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ေ၀းလံေခါင္ သီ ေဒသ မ်ားဆီ ေကာင္းကင္ယံ ကေန အင္ တာနက္ ျဖန္႔က်က္ ေပးဖို႔ ေ မာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ပ်ံ ေထာင္ခ်ီၿပီး အ သံုး ျပဳ ရ မွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ကာမိမယ္လို႔ မထင္ပါဘူး ဟု မစၥတာ ဂိုးလ္ဒ္က သံုးသပ္ ေျပာၾကား သည္။ ဂူဂဲအေနနဲ႔ စမ္းသပ္မႈေတြ ဆက္လုပ္ သြားမွာကေတာ႔ ေသခ်ာ ပါတယ္။ သူတို႔ မွာ လုပ္ႏုိင္တဲ႔ ေငြေၾကး လည္း ရွိတယ္။ စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္ေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေ၀းလံ ေခါင္သီတဲ့ ေဒသ ေတြက ျပည္သူေတြ အတြက္ အင္တာနက္ ျဖန္႔က်က္ ေပးဖို႔ရာမွာ ဒီ နည္း လမ္း တစ္ခုတည္း သာ ရွိတယ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ ပါဘူး။ ပိုထိေရာက္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ထြက္ေပၚလာဦးမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္”” ဟု မစၥတာ ေကးက သံုး သပ္သည္။ ဂူဂဲသည္ အင္တာနက္ ျဖန္႔က်က္ေရး တြင္ ေ၀ဟင္ စစ္ပြဲ သာမက ေျမျပင္ စစ္ပြဲကို လည္း ဆင္ႏႊဲေန သူျဖစ္သည္။ ကယ္လီဖိုးနီး ယားအေျခစိုက္ အင္တာနက္ အင္အားႀကီး ဂူဂဲသည္ Google Fiber စီမံကိန္းကို ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ စနစ္ကို အေမရိကန္ၿမိဳ႕ႀကီး အမ်ားအျပား တြင္ စမ္းသပ္လ်က္ ရွိသည္။

ဂူဂဲ၏ အင္တာနက္စီမံကိန္းႏွင့္ နီးစပ္ သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ား အရလည္း ဂူဂဲ စီမံကိန္းမ်ားသည္ စိတ္ကူးေပါက္လို႔ စမ္းသပ္ ေနျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ သံုးဖို႔ စမ္း သပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Loon မိုးပ်ံပူေဖာင္းစနစ္၊ Titan ေမာင္းသူမဲ့ ယာဥ္ပ်ံ စနစ္မ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ား ကို အင္တာနက္ ျဖန္႔က်က္ေပး ရန္သာမက အျခားေသာ ဂူဂဲ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ Google Maps ကဲ့ သုိ႔ စနစ္မ်ဳိးကို ပိုအားေကာင္း တိက်လာေအာင္ အားျဖည့္ႏုိင္ မည့္ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားလည္း ရႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိသည္။

Ref: Tech giants look to skies to spread Internet

The Messenger