ကန္ေတာ္ႀကီးေရၾကည္လင္ရန္အေမရိကန္နည္း ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/26/2014 10:45:00 PM


ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေရၾကည္လင္ လာေစေရးအတြက္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမွနည္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါကဲ့သို႔ျဖစ္လာေစရန္ အတြက္ကန္ေတာ္ႀကီးမွေရကို နမူနာဓါတ္ခြဲရန္အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သို႔ပို႔ထားၿပီး စမ္းသပ္တုိင္းတာမႈ ကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔စတင္ ကာလုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္မွပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္Myan mar Mega Tran ကုမၸဏီမွတာ၀န္ ရွိသူကိုေဇာ္ကေျပာသည္။

““ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေတာ့လုပ္ေနၿပီ၊ ေရကလည္းေတာ္ ေတာ္ေလးကိုၾကည္ေနပါၿပီ။ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိေရကိုၾကည္ သြားေအာင္လုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္””ဟုကိုေဇာ္ကဆို သည္။

အေမရိကန္မွပညာရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ၃လ ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီေသာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ သာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

““ေရၾကည္ဖို႔အတြက္ေရထဲကို လူေတြမၾကားႏုိင္တဲ့လႈိင္းအသံနဲ႔ ထည့္ၿပီးလုပ္သြားပါမယ္။ ေရၾကည္ ဖုို႔အတြက္လူနဲ႔ငါးေတြကိုအႏ္ၲရာယ္ မျဖစ္ေစတဲ့ေဆး၀ါးမ်ားကိုသာသုံး သြားမွာပါ””ဟုကိုေဇာ္ကထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိသည္။

ယခင္က ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေရၾကည္ လင္လာေစေရးအတြကJICA ၏ အကူအညီျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအခါ အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ား ကျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးေအာင္
The Hot News Weekly