ဂ်ာမနီေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား (ရုပ္/သံ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/12/2014 05:31:00 PM

ေရြးေကာက္ပြဲမွာျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ သေဘာထား၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေန၊ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ သေဘာထား တုံ႔ျပန္႔ခ်က္မ်ား

-----------------------------

ျမန္မာ / ဗမာနဲ့ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ ျမန္မာ / ဗမာနဲ့ပတ္သက္ျပီး ဂ်ာမဏီနုိင္ငံအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပခ်က္


---------------------------------------------------

ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္2014 International Willy Brandt Prize ဆုလက္ခံရယူ (ရုပ္/သံ)