အာရွႏိုင္ငံမ်ား စစ္မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈ တ႐ုတ္သမၼတသတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/22/2014 08:42:00 PM


ေဘဂ်င္း၊ ေမ ၂၀

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုတန္ျပန္ရန္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား စစ္မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈ ပူးေပါင္းမႈမွာ ေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရးကို ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည္မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က သတိေပးေျပာၾကား လိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကို သတိေပး ေျပာၾကား လိုက္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က ကတိျပဳလိုက္သည္။

“တတိယ အင္အားစုတစ္ရပ္ကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး စစ္ေရး မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈက ေဒသတြင္း ဘုံလုံၿခံဳေရးရာ ထိန္းသိမ္းမႈကို အျပဳသေဘာ မေဆာင္ပါဘူး” ဟု ရွီက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။
အေမရိကန္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္ လာၾကၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္သမၼတ၏ မွတ္ခ်က္ေပးမႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အာရွေဒသ ခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ဂ်ပန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းမႈကို ထပ္မံအတည္ျပဳလိုက္ၿပီး အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသသို႔ မဟာဗ်ဴဟာေရးရာအရ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခစိုက္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အင္အားႀကီးထြားလာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အင္အားႀကီးထြားမႈကို တန္ျပန္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ယူဆထားသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယသမၼတ အပါအဝင္ ဂ်ပန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရွ႕တြင္ စစ္ေရး မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကို တ႐ုတ္သမၼတက သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္းရွိ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ၾကား တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသလို အေရွ႕တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္းရွိ ကြၽန္းစုမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။

စစ္ေအးေခတ္ကာလ လုံၿခံဳေရးရာ အယူအဆမ်ားျဖစ္ေသာ အႂကြင္းသုည သေဘာတရားမွာ လက္ရွိေခတ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ျခင္း မရွိဟု တ႐ုတ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

အာရွႏိုင္ငံမ်ား စစ္မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကို တ႐ုတ္သမၼတက သတိေပး ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုမူ တိုက္႐ိုက္ ရည္ညြန္းေျပာၾကားမႈ မေတြ႕ရေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly