အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား မုန္းတီးမႈပေပ်ာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/22/2014 10:42:00 AM


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လဆန္းက မဂၤလာအခမ္းအနား ပထမဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ လိင္တူခ်စ္သူ တင္ကုိကုိႏွင့္ မ်ဳိးမင္းထက္။ ဘူးသီး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အမ်ဳိးသားခ်င္း၊ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း သက္၀င္ေမတၱာ သက္၀င္ခ်စ္ခင္သည့္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ က႑အသီးသီးက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား
မုန္းတီးမႈပေပ်ာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

"သာမန္အေျခအေနမွာေတာင္ တန္းတူ အခြင့္အေရးမရၾကဘူး။ တန္းတူညီမွ်ေရးကို ကန္႔သတ္
ပိတ္ပင္ထားတယ္၊ ဖိႏွိပ္ထားတယ္။ လိင္တူခ်စ္သူေတြလည္း လူသားေတြပါ။ လူသားေတြျဖစ္တဲ့
အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးက ရွိရမွာပါပဲ။ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ မတူတဲ့အေပၚမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံေနတာ
ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မညီပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးလိ႔ု ေျပာလိုက္ရင္ လူေတြက ကိုယ့္အခြင့္အေရး
ကိုပဲ ျမင္ၾကတယ္။ သူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာကို ထည့္မစဥ္းစားၾကဘူး။ လူအခြင့္အေရးမွာ လူမ်ားစု
အခြင့္အေရး ကိုပဲၾကည့္ေနၾကတယ္။ လူနည္းစု အခြင့္အေရးကို လည္းၾကည့္ၾကပါ။ လူအခြင့္အေရး
လို႔ ေအာ္ေနၾကၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာကို နားမလည္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အနည္းဆံုး
တစ္ဖက္မွာ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနဦးေတာ့ အဲဒီ တစ္ေယာက္ရဲ႕ သေဘာထားကိုေလးစားရမယ္။
လူလူခ်င္း ခြဲျခားေနၾကတယ္။ ကန္႔သတ္လို႔မရတဲ့ အထဲမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သဘာ၀၊
ယံုၾကည္ခ်က္၊ စိတ္ခံစားမႈေတြကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္လို႔ မရဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပ႒ာန္း
ရင္လည္း အဲဒါေတြကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္တဲ့ ဥပေဒေတြ မျပ႒ာန္းၾကပါနဲ႔လို႔ ေျပာခ်င္တယ္" ဟု
ဘေလာ့ဘ္ကာ ကုိေနဖုန္းလတ္က ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလး၊ မသန္စြမ္းသူ
စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားခြဲျခားကာ တန္းတူ ညီမွ်ေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး
အတြက္ အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းေရးဆြဲၾကၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႕၀င္
ႏိုင္ငံမ်ား ဖိတ္ေခၚအတည္ျပဳေနၾကသလို ႏိုင္ငံအမ်ားစုကလည္း ေထာက္ခံ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾက
သည္။

သို႔ရာတြင္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ၊ မုန္းတီးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကရာတြင္ ယေန႔ထက္တိုင္ လက္မခံႏိုင္ေသးေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ ၄၁ ႏိုင္ငံ မွာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားဆဲျဖစ္သည္။

ယူဂန္ဒါ ႏိုင္ငံတြင္ မိသားစုအတြင္း လိင္တူခ်စ္သူတစ္ဦး ရွိပါက မိသားစုအပါအ၀င္ နီးစပ္ရာ
ပတ္၀န္းက်င္က သက္ဆုိင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အေၾကာင္းၾကားမႈ
ပ်က္ကြက္ပါက ၎တို႔အား တရား၀င္ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒျပ႒ာန္းထားသည္။

အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားသည္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား ကမၻာက အျပည့္အ၀လက္မခံႏိုင္ေသး
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လိင္တူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္မႈအေပၚ အျမင္မတူသည့္အတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အမုန္းပြားမႈမ်ား
သည္ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တစ္ဖက္ ႏွင့္ တစ္ဖက္ စည္းျခားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စည္းလံုး
ညီၫြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစေၾကာင္း ကုိေနဖုန္းလတ္က ေျပာသည္။

အလားတူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူမ်ားအား တန္ဖိုးႏွိမ့္ခ်ထားမႈ၊
ဖိႏွိပ္ခ်ဳိးႏွိမ္၍ ေလွာင္ရယ္စရာအေနျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ အယူအဆကို မွန္ကန္ေသာ
အသိပညာေပးမႈမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားသင့္ေၾကာင္း လူမႈေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ
႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္မတို႔က အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေနလာရေတာ့ မေျပာရဲခဲ့ၾကဘူး။ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာမွာကိုက ဒီလို
အေျခာက္မေလးေတြကို ေလွာင္ရယ္စရာ အေနနဲ႔ ျပဖို႔ ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဇာတ္ၫႊန္းေရး ဆရာ
ကလည္း အဲလိုမ်ဳိးမွ ခြင့္ျပဳတယ္။ ဒါဟာ စနစ္တစ္ခုရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြပါ။ ဒါေပမဲ့
ဒါေတြကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳျပင္ရမွာပါပဲ။ အဓိကနားလည္ေအာင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ
ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါ့ျပင္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူေတြကလည္း
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လူအထင္ေသး မခံရေအာင္၊ တန္ဖိုးရွိေအာင္ အခ်င္းခ်င္း စည္းစည္းလံုးလံုး
ေနၾကဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒါမွလည္း အမ်ားအျမင္မွာ ေလးစားရမယ္။ မိမိကိုယ္ မိမိေလးစားမွ
အမ်ားကလည္း ေလးစားမွာပါ။ အခုဆို အဖြဲ႕မ်ဳိးစံုက လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ ဒါေတြကို
စုေပါင္းၿပီး campaign တစ္ခုလုပ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆးပညာ႐ႈေထာင့္အရ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားသည္ စိတ္ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ သာမန္
လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ကုလသမဂၢက ေၾကညာခဲ့ေသာ္
လည္း ယေန႔ထက္တိုင္ လိင္ စိတ္ခံယူမႈကြဲျပားေနသူမ်ားအား ေရွးအစဥ္ အလာအစြဲမ်ား၊
ကုထံုးမ်ား၊ အစဥ္အလာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္ႀကိဳးစားေနၾကမႈမ်ားေၾကာင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ
ကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ အျခားမလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စိတ္ပညာရွင္
ေဒါက္တာ ႏြယ္နီ၀င္းက ေျပာသည္။

ဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ဟိုးကမူ ဥပေဒမ်ားသည္ အေျခအေနႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း စံခ်ိန္၊
စံႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ သတ္မွတ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ နားလည္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

Myanmar Times