ထိပ္တန္းစမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ ၁၀ ခုစာရင္းတြင္ ပါဝင္လာသည့္ Xiaomi

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/22/2014 01:14:00 PM


Canalys မွထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကမၻာတစ္ဝန္းသို႔ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၁၀ ခုတြင္ တ႐ုတ္ဖုန္းကုမၸဏီ Xiaomi ကပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ပါဝင္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ကမၻာထိပ္တန္း ဖုန္းအမွတ္တံဆိပ္ ၁၀ ခုစာရင္း၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး Huawei ကတတိယ Lenovo က စတုတၳ၊ Xiaomi က ဆ႒မ၊ Coolpad က အ႒မႏွင့္ ZTE က နဝမအသီးသီး ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။

Samsung ကမူ ကမၻာ့စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ကိုဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ေစ်းကြက္သို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

Apple မွာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း Xiaomi ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ HTC မွာကမၻာထိပ္တန္း စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ ၁၀ ခုစာရင္းမွ ဖယ္ေပးလိုက္ရေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူ Tomi

Ahonen က Twitter မွတစ္ဆင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္တြင္လည္း  Samsung  ကပင္ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ Xiaomi  သည္လည္း  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္၏တတိယ ေနရာ၌ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။


Xiaomi သည္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးသို႔ ဖုန္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) ႏွင့္စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားသို႔ Android စမတ္ဖုန္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။-ေနာင္ေနာင္
Ref: TechInAsia
Internet Journal