ေအာင္ျမင္ျပီးသူတို႔ ျပန္လည္ က်ရွံုးသည့္ အေၾကာင္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/02/2014 08:27:00 PMေအာင္ျမင္ရန္ နည္းလမ္းေတြ၊ လမ္းစဥ္ေတြပဲ ေရးေနတာ ဒီတစ္ ခါေတာ့ ေအာင္ျမင္ျပီးေတာ့ ျပန္လည္ က်ရွံဳးရတဲ့ အေၾကာင္း အရင္းကိုလည္း မွ်ေဝ လိုပါတယ္။ ယခု စာက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ တစ္ခုမွာ လုပ္ကိုင္ျပီး စြန္႔ခြာသြားသူ၊ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္သိ႔ု ကူးေျပာင္း သြားသူ မ်ား ရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အရင္လိုပဲ ဆက္ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ျခင္း

ေနရာ တစ္ခု၊ ပန္းတိုင္ တစ္ခုကို ရရွိထားျပီးသူ၊ ရလဒ္ေကာင္း တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ျပီးသူဟာ အနာဂတ္မွာ ဆက္လက္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ထင္တတ္ၾက ပါတယ္။ ဘာနဲ႔ တူသလဲဆုိ. ေလာင္းကစားဝိုင္း မွာ ေဆာ့တုန္း တစ္ပြဲ ႏုိင္ သြားျပီးရင္ ေနာက္ပြဲေတြလည္း ဆက္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ျမင္တဲ့ ခံစးခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံၾကမၼာ ဆုိတဲ့ အရာကို ယံုၾကည္ျခင္း ကလည္း က်ရွံုးေစတဲ့ အေၾကာင္း အရင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွု လြန္ကဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အေသးစိတ္ ေလ့လာမွု မရွိေတာ့ျခင္း

အဆင့္ရာထူး တစ္ခုကို တက္သြားတဲ့အခါ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေအာင္ျမင္မွု ရရွိလို႔ ေနာက္ထက္ ေျခလွမ္း အသစ္ကို ေရႊ႕လ်ားတဲ့ အခါ အမ်ားစု အားနည္းသြားတဲ့ အခ်က္က အေသးစိတ္ စစ္ေဆး ေလ့လာမွု မရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္မ်ားတယ္။ မအားဘူး ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရွုပစ္ လိုက္ျခင္း ကလည္း က်ရွံုးေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ မိမိ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို ေမ့လ်ာ့ျခင္း

အခ်ိဳ႕က အားသာခ်က္ကို မွတ္မိတယ္။ အားနည္းခ်က္ကို မွတ္မထားဘူး။ အခ်ိဳ႕က အားနည္းခ်က္ေတြပဲ သိတယ္။ ကိုယ့္ အားသာခ်က္ကို မေဖာ္ ထုတ္တတ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အားနည္းခ်က္ေကာ၊ အားသာ ခ်က္ ေကာ အားလံုးကို မသိပဲ ေနတတ္ၾက ပါတယ္။ ယင္း အခ်က္ဟာလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ တစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကေန က်ရွံုးေစတဲ့ အေၾကာင္း အခ်က္ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ကြဲျပားျခားနားေသာ အိုင္ဒီယာမ်ားကို လက္မခံေတာ့ျခင္း

အဆင့္ ရာထူး တစ္ခု တက္သြားတဲ့ အခါ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုမွာ ေအာင္ျမင္မွု တစ္ခု ရျပီးတဲ့ အခါ ပိုျပီး ၾကီးေလးတဲ့ တာဝန္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္း အသစ္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ အခါ လူအမ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ အၾကံေပးခ်က္ မ်ားကို လက္ခံ ႏိုင္ရ ပါမယ္။ ကိုယ့္ကို အျမဲ Yes လို႔ ေျဖေနတဲ့ လူေတြနဲ႔သာ အျမဲ ဝန္းရံ ထားေစခ်င္ရင္ က်ရွံုးမွု ဆုိတာကို လွမ္းေခၚ ေနသလို ပါပဲ။

၅။ သၾကား တစ္မ်ိဳးသ အခ်ိဳဓာတ္ ရွိသည္ဟု ထင္ျခင္း

ေခါင္းစဥ္ေၾကာင့္ စဥ္းစား သြားၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း စကားပံု တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ေလွကား အေပၚတက္ေနတုန္း မိမိ ေအာက္ကလူေတြကို ေအာက္ငံု႔ ႏွုတ္ဆက္ ရယ္ျပပါတဲ့။ အေၾကာင္းကေတာ့ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ မိမိထက္ အျမင့္ကို ေရာက္သြားႏိုင္တဲ့ အတြက္ မိမိသာ ျပံဳးျပ မထားခဲ့ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ ျပံဳးျပေတာ့မွာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဆိုလိုရင္းက ဒီလိုပါ။ မိမိဟာ ေအာင္ျမင္မွု အတြက္ ၾကိဳးပမ္း ေနတုန္း အထက္က လူၾကီးေတြ အရာရွိေတြ ကို ျပံဳးျပ ကူညီ၊ ခ်ည္းကပ္ ေနတတ္ျပီး မိမိ ေအာက္က လူေတြကို ျပံဳးျပ၊ ကူညီေပးဖို႔ေတာ့ ေမ့ေနၾကပါတယ္။ မထင္မွတ္တဲ့ ကံၾကမၼာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ မိမိရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေနာက္က် က်န္ခဲ့ ႏိုင္ျပီး ကိုယ့္ေအာက္ကလူေတြကို ကူညီမထား ခဲ့ရင္ ေကာင္းေကာင္း မဆက္ဆံထားခဲ့ရင္ သူတို႔လည္း ကိုယ့္ကို လွည့္ေတာင္ ၾကည့္ေတာ့မွာ မဟုတ္ ပါဘူး။

၆။ မိမိ ကြ်မ္းက်င္သည့္ နယ္ပယ္မွ ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ ကြ်မ္းက်င္ တဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ မဟုတ္ပဲ ေငြအရင္းရွိလို႔ သို႔တည္းမဟုတ္ စိတ္ဝင္စားလို႔ ပါ ဆုိျပီး အျခား လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ တစ္ခုကို ဝင္တာဟာလည္း မွားယြင္းပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ဝင္တာက မမွားယြင္းပါဘးူ။ အကယ္၍ ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိ။ တကယ္လည္း မတတ္ေျမာက္ ပဲနဲ႔ ေလာဘ နဲ႔ ဂုဏ္ပကာသန ကို ေရွ႕တန္း တင္လုိ႔ သြားမိမယ္ ဆုိရင္ က်ရွံုးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ စြန္႔စားလြန္းျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္ ေဖာင္ဖ်က္ ထံုး ႏွလံုးမူလို႔ ၾကိဳးစားရမယ္ ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ သဘာဝ နည္းလမ္း က်က် တြက္ခ်က္လု႔ိ ကိုယ့္ ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေခ်က ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေတာင္ မရွိဘူး ဆုိရင္ မစြန္႔စားသင့္ ပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ေငြ အရင္းအႏွီး အကုန္ ထည့္လိုက္မယ္။ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း ျဖစ္ေနရင္ ဒီထက္ ၾကီးတဲ့ တာဝန္ကုိ ယူျပ လိုက္မယ္ ဆုိတာမ်ိဳးတို႔က သာမန္ထက္ လြန္ကဲတဲ့ စြန္႔စားမွု ျဖစ္ျပီး က်ရွံုးေစမယ့္ အေၾကာင္းမ်ားထဲက တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)