အစိုးရ ထက္၊ လယ္၊ မူ ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမမ်ား အပိုေငြ ေကာက္ခံပါက ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/02/2014 03:53:00 PM


ရန္ကုန္ ဇြန္ ၁

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ အစိုးရပိုင္ ထက္၊ လယ္၊ မူ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အားကစားေၾကး၊ အာစရိယပူေဇာ္ေၾကး၊ ေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္ေၾကး၊ စာေမးပြဲေၾကး၊ စာ႐ြက္ စာတမ္းေၾကးကအစ အျခား မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာဖိုးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားထံမွ ေကာက္ခံမႈကို လုံး၀ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ တိုင္ၾကား သိရွိပါက ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိရာတြင္ ႏိုင္ငံ အဆင့္အတန္း ျမင့္ေစရန္ အဓိက အေျခခံအခ်က္ ျဖစ္သည့္ ပညာေရးကို အစဥ္တစိုက္ တစ္ဟုန္ထိုး လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အခမဲ့ မူလတန္းေက်ာင္း ပညာေရးကို စတင္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း တစ္ဆင့္ျမႇင့္၍ အခမဲ့ အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံခ်က္ျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

" ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခုႏွစ္ကစၿပီး အလယ္တန္း အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနပါၿပီ။ ေက်ာင္းအပ္ခ၊ ဖတ္စာအုပ္ဖိုးက အစ မည္သည့္ေငြမွ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မေပးရပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ အားကစားေၾကး၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ေၾကး၊ စာေမးပြဲေၾကး၊ အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲေၾကးကအစ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ေက်ာင္းသားမိဘေတြထံက ဘာဆိုဘာမွ ေကာက္ခံမႈ မျပဳရေတာ့ပါဘူး။ ေကာက္ခံရင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္က တိုင္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သိလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီႏွစ္ကေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြကလို ၿမိဳ႕ကေန နယ္ေတြ ေျပာင္းတာတို႔၊ ရာထူး ေလၽွာ႔တာတို႔ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ အနည္းဆုံး ပင္စင္ေပးလို႔ရရင္ ပင္စင္ေပးမယ္။ အျပစ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ လုံး၀ ျဖဳတ္သင့္ရင္ျဖဳတ္၊ အျပစ္ႀကီးငယ္ေပၚ မူတည္ၿပီး ဒီကိစၥကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ကင္းစင္ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္" ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္စိန္က ျမန္မာ့အလင္းသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးကို အဆင့္ျမင့္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ထက္၊ လယ္၊ မူ ေက်ာင္းမ်ားကို သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အသုံးေငြ ဘတ္ဂ်က္မ်ား စတင္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕တို႔ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး အဆင့္ျမင့္ေစရန္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကို ေထာက္ပံ့ လႉဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထက္၊ လယ္၊ မူေက်ာင္းမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ထားေပးသည့္ အသုံးျပဳ ရန္ေငြ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို စည္းကမ္းတက် သုံးစြဲမႈ အေလ့အထ မရွိေသာ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕က အဆိုပါေငြကိုသုံးစြဲမႈ မရွိဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားထံမွ အခ်ိဳ႕ အသုံးစရိတ္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ကၽြန္မတို႔ ပညာေရးအေနနဲ႔ အရင္ႏွစ္ေတြက အခုလို ဘတ္ဂ်က္ ခ်ထားေပးတာ မရွိခဲ့ဘူးေလ။ အခုလို ခ်ထားေပးေတာ့ ဘယ္လို သုံးရမယ္မွန္းလည္း မသိဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ စာရင္းစစ္ကိုလည္း ေၾကာက္ရတယ္ေလ။ အဲဒီေငြထဲက သိပ္မသုံးရဲလို႔ ေက်ာင္းမိုးမလုံလို႔ ျပင္ဖို႔ေတာင္မွ မတင္ျပခဲ့ဘူး။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ပညာေရးက လိုက္လံ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးတဲ့အဖြဲ႕က တကယ္ အမွန္လုပ္တာ၊ တိတိက်က်နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ေဘာက္ခ်ာ အစစ္နဲ႔ဆိုရင္ ရဲရဲတင္းတင္း သုံးလို႔ေတာ့ မွာထားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာ၊ ျပင္သင့္ ျပင္ထိုက္တာကိုလည္း ျပင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ကေလးေတြ က်န္းမာေရး အတြက္ ေက်ာင္းေနာက္က ခ်ဳံႏြယ္ေတြကို ရွင္းဖို႔လည္း အထက္ကို တင္ျပထားပါတယ္"ဟု သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ အခမဲ့မူလတန္း ပညာေရးကို စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အခမဲ့ အလယ္တန္း ပညာေရးကို စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ မူလတန္း ပညာေရး စနစ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခ၊ ဖတ္စာအုပ္၊ ဗလာ စာအုပ္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ခဲတံ၊ ေဘာပင္ စသည္တို႔ကို ဝယ္ယူရန္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ႏႈန္းကိုလည္း ႏွစ္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ေပးေဝခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အခမဲ့ အလယ္တန္း ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခႏွင့္ ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္တို႔ကို အခမဲ့ ေပးေဝသည့္ အျပင္ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ခုလုံးတြင္လည္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အကုန္အက်ခံ ေပးေဆာင္ သင္ယူရေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanma