ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေကာ္မရွင္သတိေပးတာ လံုးဝ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိလို႔ NLD တုံ႔ျပန္ၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/02/2014 05:11:00 PM

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဟာ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ မပါဝင္တဲ့ တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ NLD ပါတီက ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္လိုက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သတိေပးတာဟာ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိဘူးလို႔ တုံ႔ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမလ ၂၂ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လိပ္မူၿပီး ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ စာထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ စကားေတြကို လြဲမွားၿပီး ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားတယ္လို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ဆိုပါတယ္။

ပုဒ္မ ၄၅၃ (က)အရ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေရးသားျဖန္႔ေဝႏိုင္ခြင့္ရွိေနတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ေနသည့္သေဘာ သက္ေရာက္တယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ဟာ မမွန္ကန္တဲ့အျပင္ NLD ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရဲ႕ ဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို သံုးစြဲထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပည္သူယံုၾကည္ကိုးစားၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဝင္ေရာက္သတိေပးမႈဟာ လံုးဝ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဘူးလို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Kamayut Media