ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတြကုိ ေခၚသြင္းခဲ့တာလား?

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/02/2014 09:47:00 PM


ဓာတ္ပံု ေဟာင္ေကာင္ကို ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္လာေသာ ဂ်ပန္ဘုရင့္တပ္မေတာ္
(၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာလ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဂ်ပန္ကို သြားေခၚလာတယ္ဆိုလို.ပါ။
-------------------------------------------------------------
အဲဒါေၾကာင္႕ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း " ေအာင္ဆန္းမင္းပင့္လာတဲ့
ဘုရားေတြမင္းၿပန္ပင့္သြားဆိုေတာ့ " ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက
သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကို"ဆရာၾကီး အဲဒီဘုရားေတြက က်ေနာ္မပင့္လဲ သူ႕ဟာသူ ႂကြ လာမွာဘဲ"လို႕ ျပန္ ေျပာခဲ့တာ။
--------------------------------------------------------------

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ဟာ အမြိဳင္ကို တရုတ္ထံက အကူ
အညီေတာင္းဖို႕ ထြက္သြားတာပါ ၊ဟို ေရာက္ေတာ့ အမြိဳင္ကို ဂ်ပန္က
သိမ္းထားျပီးျပီ၊ တရုတ္ထံက အကူအညီေတာင္းဖို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ဗိုလ္ရန္ေအာင္အမြိဳင္မွာ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို ျမန္မာျပည္တြင္း က ဂ်ပန္ စပိုင္ေတြကလွမ္းေျပာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ကို
ဂ်ပန္ေတြက တိုက်ိဳ ျမိဳ႕ ဂ်ပန္ဘုရင္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ေခၚသြားျပီးေတာ့
ၿမန္မာျပည္စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းကို ျပတာစစ္ဆင္ေရးမွာ ျဖတ္သန္းမယ္႕
ၿမစ္မေျပာနဲ႕ေခ်ာင္း ေတြမွာေတာင္ ေရစူး ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ဂ်ပန္ကသိျပီးသား၊ဂ်ပန္နဲ႕မေပါင္းလဲ ဂ်ပန္ကဝင္တိုက္မွာဘဲ ၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ မေပါင္းဘူးလို႕ေျပာရင္ ေျဖာင္ ဖို႕ေတာင္
စီစဥ္ထားျပီးသားပါ။

အဲဒါေၾကာင္႕ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း " ေအာင္ဆန္းမင္းပင့္လာတဲ့ ဘုရားေတြမင္း ျပန္ပင့္သြားဆိုေတာ့ " ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကသခင္
ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကို"ဆရာၾကီး အဲဒီဘုရားေတြက က်ေနာ္မပင့္လဲ
သူ႕ဟာသူ ႂကြ လာမွာဘဲ"လို႕ ျပန္ ေျပာခဲ့တာ။

(ေဒါက္တာသန္းထြန္းက အဲဒါေၾကာင့္ေျပာတာသမိုင္းမသိရင္ "အ"တယ္လို႕)

The Japanese knew little about Burma at the time and had few contactswithin the country. The top Japanese agent in the country was Naval Reservist Kokubu Shozo, who had been resident there for several years and had contacts with most of the anti-British political groups. Suzuki visited Burma secretly in September 1940, meeting with political leaders Thakin Kodaw Hmaing and Thakin
Mya. The Japanese later made contact with a Burmese student
activist in China named Aung San. Aung San had left Burma in 1940 and had entered China in an attempt to make contact with communists in the country.He reached Amoy, where he was detained by Suzuki.

ေရးသားတင္ၿပသူ-ဧရာထြဏ္း
Tomorrow