အိႏၵိယ ျပည္နယ္သစ္ ေၾကညာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/02/2014 10:31:00 AM

ပြဲလမ္း သဘင္ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲ

အိႏၵိယနိုင္ငံရဲ့ ၂၉ ခုေျမာက္ ျပည္နယ္သစ္ကို ေမြးဖြား ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယ ေတာင္ပိုင္း အႏၵရာ ပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္ ထဲက ခရိုင္ ၁ဝ ခုကို ခြဲထုတ္ၿပီး ေတလဂၤဏ ျပည္နယ္ ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ည သန္းေခါင္ ေက်ာ္တာနဲ႔ ျပည္နယ္ အသစ္ က စတင္ ေပၚထြန္းလာ ခဲ့ပါတယ္။

ဟိုက္ျဒာဘတ္ ၿမိဳ႕ႀကီး ကို ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္ၾကာတဲ့ အထိ အႏၵရာ ပရာေဒ့ရွ္ နဲ႔ ေတလဂၤဏ ျပည္နယ္ ၂ ခုရဲ့ ပူးတြဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ပါတယ္။

တၿမိဳ႕လုံးလဲ ပန္းေရာင္ ပူေဖာင္းေတြ၊ နဖူးစည္း စာတမ္းေတြ အလံ ေတြနဲ႔ ပလူပ်ံ ေနပါတယ္။

ပန္းေရာင္က ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ေရး ၁၄ ႏွစ္ ၾကာ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၿပီး အခု ျပည္နယ္ ပထမဆုံး အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ႕ေတာ့မယ့္ ေတလဂၤဏ ရ႒ ပါတီ ရဲ့ အေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

မီးရွူးမီးပန္းနဲ႔ အဆိုအတီး အက ပြဲလမ္း သဘင္ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကပါတယ္။

bbc burmese