ကား၀ယ္ယူရန္ေပးအပ္ထားသည့္ေဒၚလာေငြမ်ားအား လိမ္လည္ရယူထားသျဖင့္ အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/08/2013 03:47:00 PM


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၈

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၂ လပိုင္းခန္႕တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရြဂံုတိုင္ေန ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား Mr.Choi Jung Ho သည္ ခင္မင္းရင္းႏွီးသူ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)ရပ္ကြက္ေန ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား
Mr.Choi Chung Hyun ႏွင့္အက်ိဳးတူ အေဆာင္ငွားရမ္းသည့္
လုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
၀ယ္ယူရန္ တိုင္ပင္ၿပီးေနာက္ ၂ဃ/----၊ Mark II ယာဥ္အား၀ယ္ယူရန္ Mr.Choi Jung Ho မွ က်သင့္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄၄၀၀)ကို ေငြအပ္ႏွံထားသူ Mr. Shin Phyon Ho မွတဆင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳဘဲ Mr.Choi Chung Hyun ထံသို႕ေပးအပ္
ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ေပးအပ္ၿပီး တစ္လျပည့္သည့္ေန႕အထိ ယာဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား လာေရာက္ေပးအပ္ျခင္းမရွိ
သျဖင့္ Mr.Choi Chung Hyun အားေမးျမန္းခဲ့ရာ ၃၁.၁၂.၂၀၁၂ေန႕တြင္
လာေရာက္ေပးမည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ေျပာဆိုခဲ့၍ေစာင့္ဆိုင္း
ေနေသာ္လည္း ယေန႕ထိ လာေရာက္ေပးအပ္ျခင္းမရွိသျဖင့္စံုစမ္းခဲ့ရာ အဆိုပါ Mark II ယာဥ္မွာ ၀ယ္ယူထားသည့္ယာဥ္ မဟုတ္ဘဲ ငွားရမ္းစီးနင္းေနသည့္ ယာဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄၄၀၀) အားလိမ္လည္ရယူသြားသူ
Mr.Choi Chung Hyun အေပၚအေရးယူေပးပါရန္ Mr.Choi Jung Ho မွတိုင္တန္းခဲ့သျဖင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၃၃၀/၂၀၁၃၊
ပုဒ္မ ၄၂၀ ျဖင့္ ၇.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ အမႈဖြင့္လွစ္ စံုစမ္းစစ္ေဆး
လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Yangon Police