တယ္လီေနာကုမၸဏီ ဆင္းမ္ကတ္၀ယ္ယူရရိွႏုိင္မည့္ေနရာ ခုနစ္ေသာင္းခန္႔ ထားမည္ဆုိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/08/2013 10:50:00 AM


ေဆြမြန္
ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္-၂၁

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လုိင္စင္ရရိွထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Telenor Group က တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္  ဆင္းမ္ကတ္၀ယ္
ယူရရိွႏုိင္မည့္ ေနရာခုနစ္ေသာင္းနီးပါးႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားအတြက္ ေနရာတစ္သိန္းခန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း Telenor Myanmar ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

Telenor Group မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံထားရသည့္ မစၥတာ Petter Furberg က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရွစ္လအတြင္း လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဆင္းမ္ကတ္ကုိ ၀ယ္ယူႏိုင္မယ့္ေနရာကုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ခုနစ္ေသာင္းနီးပါး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဆင္းမ္ကတ္ကုိ ၀ယ္ၿပီး ထပ္ၿပီးေတာ့ ေငြျဖည့္ကတ္၀ယ္ယူႏုိင္ဖု႔ိအတြက္ကုိ ေနရာကုိးေသာင္းကေန တစ္သိန္းထိလုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု မစၥတာ Petter Furberg က ေျပာသည္။ ရွစ္လအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ 2G ႏွင့္ 3G ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ရာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ကြန္ရက္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 3G အသံုးျပဳမႈမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားသာမက အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈကုိပါ အသံုးျပဳသြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ငါးႏွစ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအသံုးျပဳရာတြင္ မုိဘုိင္လ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈမ်ားသာမက အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈကိုပါ အသံုးျပဳသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈၿပီးစီးပါက မုိဘုိင္းလ္ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကုိ က်ပ္ ၁၅၀၀ ေအာက္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေျပာဆုိခအေနျဖင့္လည္း တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ထက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Telenor Myanmar မွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ရရိွရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအရာရိွမ်ား ေဆြးေႏြးေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လုိင္စင္လုပ္ကုိင္ခြင့္အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Telenor Group ႏွင့္ ကာတာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Ooredoo(Qatar Telecom) တို႔မွ ရရိွထားျခင္းျဖစ္သည္။

7 days news