ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနမိဘမ်ား စိတ္ပူစရာ Day Club

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/08/2013 10:59:00 AM


ကြၽန္ေတာ္၏ သမီးျဖစ္သူႏွင့္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ Day Club မ်ားသို႔ ခိုးသြားခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္ လိုက္ လံ ရွာေဖြရာမွ Day Club ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

Day Club မ်ားသည္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ျမန္မာ့ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ ရပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ရွိေသာ Club ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ Day Party မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး (ရွစ္ တန္း၊ ကိုးတန္း) အသက္ မျပည့္ေသးေသာ ကေလးမ်ားမွာ ေက်ာင္းေျပးၿပီး လာေရာက္ ေနၾကပါသည္။

၎တို႔မွာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ဖြင့္ရက္ မေရွာင္ဘဲ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္သည့္ Club မ်ား ကေတာ့ အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Sky World၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာဝန္အသင္းႏွင့္ မ်က္ေစာင္းထိုး စိတ္တိုင္း က် လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ IQ (or) Cloud 9၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ တာေမြပလာဇာေဘး Club ျဖစ္ ပါသည္။

၎ Day Party မ်ားတြင္ Sexy Dancer ကိုပါ ဆုမ်ား ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၎ Club သည္ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေန သည္ဟုလည္း ၾကားသိရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ မိဘတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္။ အလားတူ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား လည္း ထပ္တူ ခံစား ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အယ္ဒီတာမွတစ္ဆင့္ ကေလး မိဘမ်ားအား မသြား သင့္ေသာ ထိုေနရာမ်ားသို႔ မသြားခုိင္းၾကရန္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပေပးေစ လိုၿပီး ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ေနရာမ်ားသို႔သာ သြားေစ လိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံ အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

From : ..the voice