စစ္ေတြတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲခတိုးေကာက္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားက ေတာင္းဆိုျခင္းကို ကန္႕ကြက္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ျမိဳ႕လံုးျဖတ္ေတာက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/08/2013 10:52:00 AM


ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ ၊rsv

ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႕က စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲခ တစ္ယူနစ္ ၄၈၀ အထိ တိုးေကာက္ မည္ဟု ျမိဳ႕ေပၚ ရပ္ ကြက္အသီးသီးမွ ရပ္ကြက္လူၾကီးမ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာ ဖိုးသီးခ်ိဳကုမၸဏီအပါအ၀င္ မီးေပး သည့္ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသခံမ်ားက ဖိုးသီးခ်ိဳကုမၸဏီ၏ အစိုးရမွ ဆီမေပးသျဖင့္ မီးသံုးစြဲျခင္းကို တိုးျမွင့္ရန္ရွိသည္ဟု ေျပာ ဆိုျခင္း ကို တက္ေရာက္လာသည့္ ျမိဳ႕ခံမ်ားက ကန္႕ကြက္ကဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းအတြက္ စစ္ေတြျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕လံုးအား လွ်ပ္စစ္မီးေပးမွဳအား ဖိုးသီး ခ်ိဳကုမၸဏီက ညေန၇နာ ရီ ခန္႕မွ စကာ မီးျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အက်ိဳး ဆက္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မေက် မနပ္ျဖစ္ ေနၾကျပီး လ်ွပ္စစ္မီးေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမိဳ႕လူထုဆႏၵကို ဆန္႕က်င္ေနလ်င္ ေရွ႕ဆက္ အက်ိဳး ရလဒ္ေကာင္း မြန္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးေပးမည့္ကုမၸဏီမ်ားမွာ မိမိတို႕အက်ိဳးတစ္ခုတည္းကိုသာၾကည့္ျပီး သက္ဆိုင္ရာႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေဒသ ခံမ်ားအား အေလးမထားပဲ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ယင္းအျပင္အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွာ ျမိဳ႕လူထု၏ ေတာင္း ဆိုခ်က္ အရ ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းျဖစ္ သည့္ အျပင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကိုဂုတ္ေသြးစုပ္ ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေျပာၾက သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ျဖင့္တရုတ္ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္ သူမ်ားအတြက္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကို သံုးစြဲျခင္း ရေရး အတြက္ အစိုးရ အေနျဖင့္ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ မွဳမ်ိဳးလည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကသည္။

From: RSV