႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၏ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ တိုက္တြန္းခ်က္ကို အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုက လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္၊ တည္ဆဲ ဥပေဒျဖစ္ေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/21/2013 12:00:00 PM


ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ကဲျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ဆင္တက္ေမာ္ေက်းရြာတို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာက လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ခံမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ျမန္မာအစိုးရအား တိုက္တြန္းခဲ့သည့္အဆိုကို လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုက တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီက ျမန္မာအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေအပီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
   
ထိုသို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းကို အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုက လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။
   
အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လံုး၀မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢက ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းအား အသံုးျပဳၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သမၼတ႐ံုး အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးက ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
   
"႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသား ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ မရွိဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူႀကီးေတြကလည္း ေျပာထားတယ္။ အဲဒီ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းသည္ ဒီမွာလည္း မရွိဘူး။ လ၀က(လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး) ဥပေဒနဲ႔လည္း မညီဘူး။ အဲဒါကို ကန္႔ကြက္တယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို အစိုးရက ျငင္းဆိုေနတာ၊ ကန္႔ကြက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ဒီအတိုင္းေတာ့ မေပးဘူး။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ စိစစ္ၿပီး ညီတဲ့သူကို ေပးမယ္" ဟု သမၼတ႐ံုး အဆင့္ျမင့္အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အစိုးရက ျငင္းဆိုေနတာ ၊ကန္႔ကြက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ဒီအတိုင္းေတာ့   မေပးဘူး။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ စိစစ္ၿပီး . . .
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လူမ်ဳိးစု ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ လံုး၀မပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ေတာင္းဆိုေနေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္ 7 Day သတင္းဂ်ာနယ္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


စစ္ကဲျပင္ေက်းရြာတြင္ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ခံမႈမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္  
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၏ တိုက္တြန္းခ်က္သည္ ကုလသမဂၢကိုယ္တိုင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
   
"လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဥပေဒအတုိင္း ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရတာကို နားလည္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မခံဘူး။ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတာ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ဗမာ့သမိုင္းမွာလည္း မရွိဘူး။ အဲဒီနာမည္ တပ္ေျပာရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လက္မခံဘူး" ဟု ဦးဥာဏ္၀င္းက ဆိုသည္။
   
ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၏ တိုက္တြန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစာ္ကားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
   
"ဒါဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးတယ္။ ေစာ္ကားတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ သူ႕ရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒေတြ ရွိတယ္။ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္လူမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ တည္ဆဲ ဥပေဒအရပဲ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈဆိုတာကို အတည္ျပဳလို႔ ရတယ္။ ခြင့္ျပဳလုိ႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဘယ္သူ၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္လူမ်ဳိးကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ ႏိုင္ငံသားေပးရမယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တည္ဆဲဥပေဒအရသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒဆုိတာ တည္ဆဲဥပေဒ ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒအရပဲ။ ဘယ္လို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မဆို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ မျဖစ္ခြင့္ကို ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း ကုလသမဂၢျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္လူမ်ဳိးကို ႏိုင္ငံသားေပးရမယ္လို႔ တုိက္ တြန္း၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အတင္းအက်ပ္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေျပာခြင့္မရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္" ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
   
"ကုလသမဂၢက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တိုင္း တရားမွ်တပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ တရားမွ်တပါတယ္လို႔လည္း လက္မခံဘူး။ အမွားအယြင္းေတြလည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ရွိတယ္။ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံဘက္ကိုလည္း ဘက္လိုက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ အခုကိစၥမွာလည္း လက္ရွိႏိုင္ငံက လက္ခံ-မခံဆိုတာကိုပဲ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္" ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ေျပာၾကားသည္။
   
"ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈက ဥပေဒအရ သြားရပါမယ္။ တ႐ုတ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဘဂၤါလီ၊ ပါကစၥတန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္။ ေပးသင့္ေပးထိုက္တဲ့သူကို ေပးဖို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဘာမွအေႏွာင္အဖြဲ႕ မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တဲ့သူကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေပးရမယ္။ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကို မဆိုပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း ဒီႏိုင္ငံမွာေနခ်င္ရင္ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ က်င့္ထံုးေတြကို လက္ခံရမယ္။ ယဥ္ေက်းမႈကို လက္ခံရမယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာေနၿပီး ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ကို လြမ္းတာမ်ဳိး မလိုလားဘူး။ ပါကစၥတန္ကို လြမ္းတာမ်ဳိးမရဘူး။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်းဇူးသစၥာကို တကယ္ေစာင့္သိႏိုင္မလား။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းတို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံတို႔ကို တကယ္ပဲ အေလးအျမတ္ထားၿပီး ဂါရ၀ျပဳႏိုင္မလား။ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ ၾကားထဲမွာ တကယ္ေနႏုိင္မလား။ သီးသန္႔ လူမ်ဳိးအျဖစ္၊ သီးသန္႔၀တ္စံုေတြ၀တ္ၿပီး ေနတာမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုး၀လက္မခံႏိုင္ဘူး" ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆိုသည္။
   
ဘဂၤါလီမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အတြက္ အစိုးရက အေထာက္အထား စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဦးဆံုးတြင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္ကို ခြင့္ျပဳမွ စစ္ေဆးမႈကို လက္ခံမည္ဟု ေျပာလာေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး အဆင့္ျမင့္အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။
   
"ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူေတြက ညီတယ္၊ ဘယ္သူေတြက မညီဘူး၊ စိစစ္ဖို႔အတြက္ Identification လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ လိုတဲ့ဟာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက လ၀ကက လုပ္တယ္။ ပထမပိုင္းမွာ အဆင္ေျပတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆင္မေျပဘူး။ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ သူတို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ဟာကို ခြင့္ျပဳမွ လက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ဳိး ျဖစ္လာတယ္။ ျဖစ္လာေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားမရွိတဲ့အတြက္ လက္မခံႏိုင္တဲ့အခါမွာ ဆန္႔က်င္တာေတြ၊ ေႏွာင့္ယွက္တာေတြ၊ ဆႏၵျပတာေတြ၊ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြကို ရန္ရွာတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရရယ္၊ လ၀ကရယ္ ေခၚသြားတယ္။ ေခၚသြားတဲ့အခါမွာ အဲဒီလို ျပႆနာေတြျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေတာ့ ဆက္မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ရပ္ဆိုင္းထားရတယ္" ဟု သမၼတ႐ံုး အဆင့္ျမင့္ အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။
   
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘဂၤါလီေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ သူတို႔ေတြနဲ႔ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြ မၾကာခဏ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလုိေတြ ျဖစ္ေနတာကိုက သူတို႔ ဘဂၤါလီေတြအေနနဲ႔ ဧည့္သည္က ဧည့္သည္လိုမေနလို႔ ျဖစ္ေနတာ။ အဲဒီလို ဧည့္သည္မ်ဳိးေတြကို ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး"ဟု  စစ္ေတြေဒသခံ ဦးသာဘန္းက ေျပာၾကားသည္။
   
ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ သာလြန္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။
   
"သူတို႔တိုက္တြန္းခ်က္က ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပးထားတဲ့ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတြမွာ ေပးထားတာထက္ သာတယ္။ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္ ေန႔ေတြကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးထားတာပဲ။ ဒီလိုလြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံက ကမၻာေပၚမွာ လက္ခ်ဳိးေရလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါတယ္"ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။
   
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ (က) ႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊ (ခ) ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ဧည့္ႏုိင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊ (ဂ) ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊ (ဃ) ဧည့္ႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးႏွင့္-(၁) ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ (၂) ဧည့္ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ (၃) ႏုိင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊ (င) ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးႏွင့္-(၁)ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ (၂) ဧည့္ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ (၃) ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊ (စ) ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးႏွင့္-(၁) ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ (၂) ဧည့္ႏိုင္ငံသားသို႔ မဟုတ္ (၃) ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည္။
   
"ဥပေဒက ဒီအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီဥပေဒကို ေဘာင္ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးပါ ဆိုတာလည္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ သီးျခားမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေနၿပီ။ လႊတ္ေတာ္က ဒီဥပေဒကို ျပင္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရက ဒီအတိုင္းလုပ္မယ္။ လႊတ္ေတာ္က မျပင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ သြားရမွာပဲ" ဟု သမၼတ႐ံုး အဆင့္ျမင့္အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။
   
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘဂၤါလီဦးေရ ၁ ဒသမ ၃၃ သန္းရွိေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းတြင္ ၁ ဒသမ ၀၈ သန္းရွိေနေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္း မ်ားအရ သိရသည္။
Eleven Media Group