မေရရာေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း (Vocabulary Lesson)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/21/2013 09:46:00 AM


အဂၤလိပ္စကားမွာ မေရရာ မတိက်တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြ ထဲက အမ်ားသံုးေလ့သံုးထရွိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
There are about 600 people working in this company. (ဒီကုမၸဏီမွာ လူ ၆၀၀ ခန္႔ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။)
*About (ခန္႔)ကို ကိန္းဂဏန္းပါေသာအသံုးအႏႈန္း(a numbered expression) ျဖင့္ တဲြသံုးရပါမည္။

There are approximately 600 people working in this company. (ဒီကုမၸဏီမွာ ခန္႔မွန္းေျခလူ ၆၀၀ အလုပ္လုပ္ ေနပါတယ္။)
*Approximately (ခန္႔မွန္းေျခ)ကိုလည္း ကိန္းဂဏန္းပါေသာ စကားစုႏွင့္ တဲြသံုးရပါမယ္။

There are a large number of students interested in taking this course. (ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ဖို႔ စိတ္၀င္စားတဲ့ ေက်ာင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္။)
*A large number (အေတာ္မ်ားမ်ား)ေနာက္က နာမ္ (noun)ကို တဲြသံုးရပါတယ္။

Management predicts up to 50% growth for the coming year. (ေနာက္ႏွစ္အတြက္ တိုးတက္မႈက ၅၀% အထိ ျမင့္တက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းပါတယ္။)
*up to (….ထိ)ကို နာမ္ျဖင့္ တဲြသံုးရပါတယ္။

It’s a kind of a bottle opener which can also be used to peel vegetables.(ဒါကေတာ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကိုပါ အခံြခြာလို႔ရတဲ့ ပုလင္းဖြင့္တဲ့ ကရိယာလိုလိုပါပဲ။)
*A kind of (လိုလို) ကို နာမ္ႏွင့္တဲြသံုးေလ့ရွိပါတယ္။
It’s the type of place you can go to relax for a week or so. (ဒီဟာကေတာ့ တစ္ပတ္ခန္႔ေလာက္ အပန္းေျဖဖို႔သြားႏိုင္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးပဲျဖစ္တယ္။)
*Type of (မ်ိဳး)ကို နာမ္ႏွင့္ တဲြသံုးရပါတယ္။ ၀ါက်ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမွာ or so (ခန္႔ေလာက္)ကို ထည့္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ ကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

They’re the sort of people that like going bowling on Saturday evenings. (သူတို႔ကေတာ့ စေနေန႔ ညေနေတြမွာ ဘိုးလင္းသြားကစးတာကို ႀကိဳက္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေတြပါပဲ)။
*Sort of (အမ်ိဳး)ကို နာမ္ႏွင့္တဲြသံုးရပါတယ္။

It’s difficult to say, but I’d guess that it’s used for cleaning house. (ေျပာဖို႔ရာ ခက္ေပမဲ့ ဒီဟာကေတာ့ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ သံုးရတာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။)
*It’s difficult to say, but I’d guess ကို သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ ပင္မ clause (Independent clause) ႏွင့္ တဲြသံုးရပါတယ္။
I’m not really sure, but I think they enjoy hiking in the mountains. (သိပ္ေတာ့ မေသခ်ာေပမဲ့ သူတို႔ဟာ ေတာင္ ေျခလ်င္ေတာင္တက္ရတာကို ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။)
*I’m not really sure, but I think ကိုလည္းပဲ independent clause ျဖင့္ တဲြသံုးရပါမယ္။


About.com  မွ Kenneth Beare ၏ Using Vague Expressions – Being Imprecise ကိုမွီျငမ္းပါသည္။
British Council Myanmar