ဂ်ပန္ဘာသာ (5 Skills) အေျခခံ သင္တန္းသစ္ ဖြင့္လွစ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/01/2014 03:49:00 PM


ျမန္မာလူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အထူးရည္ရြယ္၍ MDGE Japanese School မွ အသစ္ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာ အေျခခံ တန္းခြဲသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ဂ်ပန္စက္႐ံု၊ အလုပ္ ႐ံုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္၀င္လိုသည့္ သူမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကား ၾက မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားလိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားသူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာႏွင့္  ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည့္အျပင္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေနသူ မ်ား အတြက္ နယ္ပယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားအား အထူးျပဳ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းတြင္ ဘာသာစကား အျပင္ သိထားသင့္သည့္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ား၏  ဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတ၊ ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံရွိထားသူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ ဘာသာစာစီစာ႐ိုက္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ရရွိႏုိင္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ JLPT ႏွင့္ NET Test စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆို ေအာင္ျမင္လိုသူမ်ား အတြက္လည္း ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အျပည့္အဝ ျဖည့္ ဆည္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ တန္းခြဲသစ္သည္ ဂ်ပန္ဘာသာကို အေျခခံမွစတင္၍ အဆင့္ျမင့္တန္းမ်ားကိုအထိ တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ တက္ေရာက္ သင္ယူသြားႏုိင္မည့္ တကၠသိုလ္ အဆင့္ပံုစံျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လံုး၀သင္ၾကားထားဖူးျခင္းမရွိသည့္ အေျခခံမွ စတင္ေလ့လာလိုသူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး သင္တန္းခ်ိန္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားပါ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႐ံုးခ်ိန္လြတ္သည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ညေန ၅ နာရီခြဲမွ ၇ နာရီ အထိ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းတြင္ ဂ်ပန္အစိုးရပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အဆင့္ျမင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ား၊  သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီး ပညာအရည္အခ်င္းအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားၿပီး သူ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တန္းခြဲသစ္အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီခြဲတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍  MDGE Japanese School တုိက္ (၁) ၊ အခန္း (၃၀၃)၊ ေရႊလိပ္ျပာ အိမ္ယာ၊ ေအာက္ၾကည္ျမင္ တုိင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၀၂၅၁၆၊ ၀၉-၇၃၀၇၈၉၇၂ သို႔ ဆက္သြယ္၍ (႐ံုးခ်ိန္အတြင္း) သင္တန္း တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ (ဓာတ္ပံု ၂ ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ၁ ခုတို႔ျဖင့္) ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Internet Journal