သၾကားျဖင့္ အနာကို ေပ်ာက္ေစ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/01/2014 09:45:00 AMသၾကားနဲ႔ တကယ္ပဲ အနာကို ေပ်ာက္ေစပါတယ္။ ယင္းနည္းလမ္းကို အာဖရိက တိုက္မွာ ဟိုးအရင္ ကတည္းက အသံုးျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စားဖို႔၊ ေသာက္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ထိခိုက္ရွနာ၊ ျပည္တည္နာ၊ ဒဏ္ရာ၊အနာျဖစ္တဲ့ေနရာကို သၾကားနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဖံုးအုပ္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္း ေစပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိ သၾကားမွာ ပါတဲ့ hygroscopicဟာ ဘက္တီးရီးယားေတြ အသက္ရွင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေရမွန္သမွ်ကို ဆုပ္ယူ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အနာကို ဆက္ရွင္သန္ေစမယ့္ ဘက္တီးရီးယား ပိုမြားမ်ားကို တိုက္ရိုက္ ေသေစ ပါတယ္။
ျမ၀တီ