ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးအုန္းျမင့္ ေျပာစကားအေပၚ သူတို႔ေျပာစကား (video)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/01/2014 02:21:00 PM

ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ -ေဇယ်