ဘာသာေရး ကိုးကြယ္မႈဟူသည္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေထာက္ျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/01/2014 07:30:00 PM

ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိးကြယ္မႈျပ ဇယား

စိုးသန္းလင္း၊ မင္းမင္း|ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ေသာၾကာေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

၂၀၁၄-၁၅ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ မူႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရာ ဥပေဒၾကမ္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ပါ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏ္ၵဴ ႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳရန္” ဟူသည့္ စာသားကို ျဖဳတ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“အဲ့ဒီ စာသားေတြကို ပယ္ဖ်က္ခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီစာသားမွာ ဗုဒၶဘာသာကို မထည့္ ထားတာဟာ တျခားဘာသာေတြကို ကြပ္ကဲသလိုျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန က ခြင့္ျပဳမွ ကိုးကြယ္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးပဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘာသာကို ခြင့္မျပဳ လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အေသခံၿပီး ကိုးကြယ္သြားမွာပါ” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းက ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး ကို ပယ္ဖ်က္ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“သာသနာျပဳအလုပ္ဟာ အစိုးရအလုပ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရဟာ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့အတိုင္း ဘာသာ ေပါင္းစံုကို ကူညီဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သာသနာျပဳရန္ ရည္ရြယ္တဲ့ပုဒ္မေတြကို အကုန္လံုး ပယ္ဖ်က္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးဇုန္လွယ္ထန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အစိုးရအဖဲြ႕သို႔ ေတာင္း ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၃တြင္ “ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာ သာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အားေပးကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘာ သာစံုတို႔အား ဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်မွ်တတ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္လည္း မင္းတပ္မဲဆႏၵ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထန္းလိန္းက ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့သည္။

“ဘာသာ သာသနာမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔ အညီ တရားမွ်တစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဌာနကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔ စည္းသင့္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ဦးစီးဌာနမ်ားတိုးခ်ဲ႕ကာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေရးဦးစီး ဌာန၊ အစၥလာမ္ ဘာသာသာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ဟိႏၵဴဘာ သာသာသနာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ မႈဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနစသျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔ စည္းသင့္သည္ဟု ၎ကရွင္းလင္းေျပာသြားသည္။

Mizzima Burmese