ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျမန္မာစတိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/01/2014 09:00:00 PM

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးသည္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တုိ႔ႏွင့္ တူေအာင္ လုိက္လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးတြင္ ကိုလိုနီ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသည္ စစ္ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ ႐ႈံးသည္ျဖစ္ေစ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ခ်ည့္နဲ႔သြားသျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္တည္ ေဆာက္ၾကရသည္။ ကိုယ္လြတ္ ႐ုန္းရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုလိုနီနယ္မ်ားကို ေျဖလႊတ္လိုက္သည့္ အတြက္ အာဖရိက၊ အာရွမွ ကိုလိုနီတို႔ လြတ္လပ္ေရး ရလာၾကသည္။ ေပၚထြန္းလာေသာ ႏုိင္ငံသစ္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကံလာၾကသည္။ သူတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ ဗ်ဴဟာမွာ ႐ိုးရွင္းသည္။ သူတုိ႔၏ အရွင္သခင္ေဟာင္းမ်ားကို အမီလိုက္ရန္။ အရွင္သခင္ေဟာင္းတို႔ ႏွစ္ ၁၀၀ တည္ေဆာက္မွ ရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ရေအာင္ လုပ္မည္ဟု ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ျဖစ္လဲ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔က ႀကဳံးဝါးၾကသည္။ သူတို႔၏ ႀကဳံးဝါးခ်က္ကို ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ လိုက္သည့္အခါ အရွင္သခင္ေဟာင္းတို႔ကို အတုယူ လိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ကိုယ့္ေျမကိုယ္ေရတြင္ အရွင္သခင္ ျပန္ျဖစ္လာေသာ္လည္း ေအာက္က် ေနာက္က်စိတ္က ႀကီးစိုးေနသည္။ အရွင္သခင္ေဟာင္းတို႔ ႀကိဳက္ေသာ အရာမ်ားသည္ ေကာင္းသည္၊ အရွင္သခင္ေဟာင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သမွ်သည္ အတုခိုးသင့္သည္ ဟူေသာ စိတ္သည္ ထုတ္မေျပာေသာ္လည္း ကိန္းေအာင္းေနသည္။

ထိုသို႔ အတုခိုး လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တုိ႔ကဲ့သို႔ လုိက္လံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပင္ ျဖစ္လာသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္ လူေနမႈပုံစံ အေကာင္းဆုံးလဲ၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တို႔၏ လူေနမႈ ပုံစံ ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီ တိုးတက္ေရးသည္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ေတြႏွင့္ တူေအာင္ လုပ္ေရး။ သူတို႔ႏွင့္ မတူေသးသမွ် မဖြံ႕ၿဖိဳးေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး Modernization သည္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ တူေအာင္ လုပ္ျခင္း Westernization ျဖစ္လာသည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္မွ အေနာက္တိုင္း၏ ထိပ္သီး မည္သူနည္း။ ယခင္က အေနာက္တိုင္း၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ေနမဝင္ အင္ပါယာ အရွင္ အဂၤလိပ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးတြင္မူ အေမရိကန္။ ထိုေၾကာင့္ Westernization သည္လည္း Americanization အေမရိကန္ႏွင့္တူေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္လာသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပုံစံတို႔တြင္လည္း အေမရိကန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အတုယူထားသည့္ ေမာ္ဒယ္လ္က ႀကီးစိုးလာသည္။ အေမရိကန္ ေမာ္ဒယ္လ္ မဟုတ္လွ်င္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေမရိကန္တုိ႔က အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ၾကသည္။ ကမၻာႏွင့္ခ်ီသည့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီႀကီးမ်ား ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔၊ ကုလသမဂၢတုိ႔ကိုလည္း အေမရိကန္က ႀကီးစိုးလွ်င္ ႀကီးစိုး၊ မႀကီးစိုးလွ်င္လည္း ၾသဇာေညာင္းသည့္ အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အေမရိကန္ အလိုက် ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ျဖစ္လာသည္။ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕မ်ား Think Tank မ်ားသည္လည္း အေမရိကန္တြင္ အေျခစိုက္ၾက သည့္အတြက္ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ အေမရိကန္ အေတြးအေခၚမ်ားသာ အရာေရာက္ၾကသည္။

တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ အျမန္ေရာက္သည့္ေခတ္ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းႏွင့္ အိုင္ဒီယာ ပိုင္းတြင္လည္း ႏုိင္သူ အကုန္ယူေၾကး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ေဟာလိဝုဒ္သည္ ကမၻာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကကို ႀကီးစိုးသည့္အတြက္ ေဟာလိဝုဒ္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အိပ္မက္ ျဖစ္လာသည္။ ကိုကာကိုလာ ေသာက္၊ ၾကက္ေၾကာ္စား၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ဝတ္လိုက္လွ်င္ တစ္စုံတစ္ခု ျပည့္စုံသလို ခံစားလာၾကရသည္။ အေမရိကန္သုိ႔ တစ္ခါမွ် မေရာက္ဖူးဘဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူအမ်ားသည္ အေမရိကန္ ျဖစ္လာၾကသည္။ အေမရိကန္ ႐ုပ္သံ၊ သတင္းစာမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလုံးသို႔ ေရာက္သည့္အတြက္ အေမရိကန္တို႔ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္သည့္ သတင္းအာေဘာ္မ်ား အတိုင္း လူတို႔ လိုက္လံ စဥ္းစား ၾကကုန္သည္။ မွန္သည္ မမွန္သည္ အပထား၊ အေမရိကန္တို႔ ျမင္သလို လူတို႔ ျမင္ကုန္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ယခုမွ ႐ုန္းကန္ထရေသာ ႏုိင္ငံငယ္ေလး ျဖစ္သည့္အတြက္ အင္အားႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားပင္ မလြန္ဆန္ႏုိင္သည့္ နိယာမကို ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကို သက္ေရာက္ေသာ အင္အားစုႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလည္း လာေရာက္ ၾသဇာ လႊမ္းမိုး လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ လႊမ္းမိုး ႀကီးစိုးျခင္းသည္ သဘာဝသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တမင္တကာ ႐ုန္းကန္ တြန္းလွန္ရန္ မလို။ ကိုယ္ႏွင့္ ကိုက္သည္ကိုသာယူၿပီး မကိုက္သည့္အရာကို ပယ္ရန္သာ လိုသည္။


ကိုယ့္နည္းကိုယ္ဟန္ သုံးကာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သြားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံေဟာင္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးမ်ားမည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲဘဝမွ တက္လာေသာ ေအာင္ျမင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အျခားသူတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အႀကံဥာဏ္ကို ရႏုိင္သေလာက္ ယူခဲ့ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္သာ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကြဲလြဲရမည္ကို မေၾကာက္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ့္ႏုိင္ငံအတြက္သာ ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုႏုိင္ငံမ်ား ယေန႔သူတို႔ ရထားေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း၊ ႏုိင္ငံတိုင္းသည္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုယ္ မည္သုိ႔ပင္ ေစတနာရွိသည္ ဆုိျငားေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ ကိုယ္ပုိင္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ အႀကံအစည္မ်ား ရွိတတ္ရာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ၾကည့္ၿပီး အားမနာဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ေတာ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လူတို႔က အဓိပၸာယ္ ဖြင္႔သည္။ လူတို႔ကပင္ ေဖာ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ေခတ္ တစ္ခါတြင္ လႊမ္းမိုး အင္အားေကာင္းေသာ အင္အားစုတို႔၏ အေတြးအႀကံမ်ားေနာက္ အတုယူမိ၊ လိုက္ပါမိသည္မွာလည္း သဘာဝျဖစ္သည္။ သတိထားရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာမွာ “သူ႔အိုး သူ႔ဆန္”ႏွင္႔ “သူ႔အရပ္ႏွင့္ သူ႔ဇာတ္” ျဖစ္သည္။ ကမၻာလံုးခ်ီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေရစီးကို ဆန္႔က်င္ ကူးခတ္လွ်င္ လူမိုက္။ သို႔ေသာ္ ေရစီးတြင္ ေရာက္လိုရာေရာက္ စိတ္ႏွလုံး ဒုံးဒုံးခ်ကာ ေမွ်ာလိုက္ျခင္းသည္လည္း လူမိုက္ပင္။ ေရစီးကို အလုိက္သင့္လိုက္ကာ လိုရာ ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္ လိမၼာရမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကာလရွည္ၾကာေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးကိုသာ အတုခိုးလွ်င္ တစ္ပတ္ႏြမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သာ ႏွစ္ပါးသြားရလိမ့္မည္။ ယူသင့္သည္ကိုယူ၊ ပယ္သင့္သည္ကို ပယ္ၿပီး ခ်ီတက္ရလိမ့္မည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အရန္သင့္ဝတ္ အက်ႌ ready-made မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း တူရန္ မလို။ လုံးဝ လုံးဝ မလိုပါ။ ျမန္မာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ ျမန္မာ့ေရေျမႏွင့္ အစပ္အဟပ္ တည့္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသာ ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာလူနာႀကီး နာလန္ထရန္အတြက္ ယေန႔ လာေရာက္ ညႊန္းဆိုၾကေသာ ေဆးအညႊန္းမ်ိဳးစုံတုိ႔သည္ အျခားလူနာတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပြဲေတြ႕ေဆးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာလူနာကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစမည္ဟု တစ္ထစ္ခ် ေျပာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပုံစံတူရန္ မလိုပါ။ ပုံစံကြဲလြဲ၊ သီးသီးသန္႔သန္႔ ျဖစ္ေနရန္လည္း မလိုပါ။ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္သာ လိုသည္။

The Voice Weekly