မဂၤလာဒုံေစ်းဝန္းအတြင္း ေစ်းဆုိင္တစ္ခုမွ စည္းကမ္းမလိုက္နာဘဲ ေဆာက္လုပ္ထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/01/2014 03:36:00 PM


မဂၤလာဒံုေစ်းဝင္းအ ေနာက္ဖက္ျခမ္းရွိဆိုင္ တဆိုင္ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွေငြေၾကးအကုန္က်ခံကာ ေဆာက္လုပ္ထားေသာေစ်းဆိုင္ တန္းလ်ားအားမိမိေကာင္းက်ိဳးအတြက္ထပ္ခိုးပါဆိုင္ ခန္းျမွင္႕တင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းေစ်းျခံစည္း ရိုးအားလည္း မိမိစိတ္တိုင္းက် ေရွ႕ေက်ာ္ျခင္း၊ တံခါးမ်ားေဖာက္လုပ္ေနျခင္းတုိ႔အား သက္ဆိုင္ ရာမွတာဝန္ ရွိလူၾကီးမ်ားကဂရုမမူမိပဲ ဤကဲ႕သို႕ျပဳလုပ္ေနျခင္းအား အခ်ိန္မီမတားဆီးနိုင္ခဲ့ပါက ေနာက္လူမ်ားကစံနမူနာယူကာစည္း ကမ္းမဲ႕ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ ပါသျဖင္႕တာဝန္ ရွိသူအေနျဖင္႕တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္ယခုေဆာက္လုပ္ေနေသာဆိုင္ခန္းမွာလူေနဆိုင္ ခန္းမဟုတ္ပါေစ်းဝင္းအတြင္းရွိေစ်းဆိုင္ ခန္းသာျဖစ္သည္အျခားမည္သည္႕ေစ်းတြင္ မွဤသို႕စည္းကမ္းမဲ႕စြာေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမရွိပါ

MyanmarCNN.com