ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေရး ေဆြးေႏြးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/01/2014 07:24:00 PM


ျမန္မာႏိုင္ငံ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ကို လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ အမည္ျဖင့္ တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၊ ျပန္ၾကားေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား Daiwa Securities Group ဥကၠ႒ Mr.Shigeharu Suzuki ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ Daiwa Securities Group သုေတသနဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက “ဒီေနရာမွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။ စာရင္းအင္းေတြကို ကုိယ္ျပခ်င္သလုိ ျပလုိ႔မရဘူး။ မိသားစုကို ျပတာတစ္မ်ိဳး၊ အစုိးရကို ျပတာတစ္မ်ိဳး၊ ျပည္သူကို ခ်ျပတာတစ္မ်ိဳး လုပ္လို႔မရဘူး။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္ အဲဒီစာရင္းေတြက အမွန္အကန္ ျဖစ္ေနရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ့္ကို လုိက္ရဦးမယ္” ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီျဖစ္ေရး ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ တည္ေထာင္မည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား တည္ေထာင္ထားၾကေသာ္လည္း အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အ႐ံႈးအျမတ္၊ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ခ်ျပရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေပၚေပါက္လာပါက အဆုိပါ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာ ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာ၌ ယင္းကုမၸဏီ၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ ေရွ႕အလားအလာ၊ အက်ိဳးအျမတ္တုိ႔ကို ျပည္သူမ်ားက ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သီလဝါစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေမဂ်ီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ပိုင္း ၁၈၇၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဂ်ပန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကို ရယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေပၚေပါက္ေရး ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ""

khit lu nge