တရားရံုးမွ ေျပာျပေသာ Apple ႏွင့္ Samsung တို႔အၾကား ထူးျခားခ်က္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/08/2014 08:38:00 PM
ေအာင္ဟိန္းခိုင္ ၊ ဧၿပီ ၈

ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္နည္းပညာကုမၸဏီ Apple ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီယား နည္းပညာကုုမၸဏီ Samsung တို႔၏ နည္းပညာမူပိုင္ခြင့္ တရားရင္ဆိုင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က တရားရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေၾကာင့္ လူစိတ္၀င္စားမႈ ျပန္လည္ျမင့္မားခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

Apple ႏွင့္ Samsung တို႔သည္ ကမၻာ့မိုဘိုင္းဖုန္း ႏွင့္ Tablet ေစ်းကြက္ကိုရယူရန္ႀကိဳးပမ္းၾကရာမွ နည္းပညာမူပိုင္ခြင့္ တရားစြဲဆိုသည့္အဆင့္မ်ားသုိ႔ပင္ေရာက္ရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။Apple မွ Samsung ကို နည္းပညာမူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး Samsung မွလည္း ၎၏မူပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ိဳး ေဖာက္ခံရမႈအတြက္ Apple ကိုအေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္းေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တရားရံုးသုိ႔ဦးတိုက္ေလ်ာက္ထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ Apple ကုုမၸဏီ၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္ခံသူလည္းျဖစ္၊ ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌလည္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ Steve Job ၏ ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတိ ကိုေရးသားထားေသာ စာေရးဆရာ ေ၀ါတာ အစ္ဆက္ကြန္၏ စာအုပ္တြင္ Steve Job က "ကြ်န္ေတာ္ အေနနဲ႔ Apple ရဲ႕မူပိုင္ခြင့္အမ်ားစုကို ခိုးယူခံထားရသည့္ Andriod စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကိုဖ်က္ဆီးပစ္မယ္" ဟုေရးသားထားခဲ့ပံုမ်ားသည္ Apple မွ Samsung ကိုုအျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္း ေရး ရည္ရြယ္မ်ားကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ေနာက္ဆံုး အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူပိုင္ခြင့္ တရားရင္ဆိုင္မႈတြင္ Apple က အမႈအႏိုင္ရရွိၿပီး Samsung ထံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ အပါတ္္ က တရားရံုးက ထုတ္ျပန္္ခဲ့ေသာ တရားရင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ ကုုမၸဏီမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ထူးျခားခ်က္ ၅ ခုမွာ

၁။ Steve Job က Google ကိုဘက္လိုက္သူအျဖစ္ ရွဳ႕ျမင္သံုုးသပ္ခဲ့ျခင္း

Andriod ၏ ဖန္တီးရွင္ Google ကုမၸဏီသည္ Apple ႏွင့္ Samsung တို႔၏ တရားရင္ဆိုင္မႈတြင္ Samsung ဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင့္း အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Samsung မွထုတ္လုပ္ထားခဲ့ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ႏွင့္ Tablet အမ်ားစုသည္ Google ၏ Andriod စနစ္ကိုအသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ Apple သာတရားခြင္တြင္ အျပည့္အ၀ အႏိုင္ရရွိပါက Google မွ သူ၏ Andriod စနစ္မွလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ားအျပားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု Steve Job ကသံုးသပ္ထားခဲ့သည္။ တရားရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ Apple ကုုမၸဏီ၏ ဥကၠဌေဟာင္း Steve Job မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း Apple ၏အႀကီးတန္းအရာရွိိမ်ားကိုျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာ E-Mail တြင္ပါရွိသည့္စာမ်ားကိုအေျခခံ၍ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ Apple ၏ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအသင္းက Samsung သည္ Apple ၏ ေစ်းကြက္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳခဲ့သည္ဟု ယူဆခဲ့ျခင္း

Samsung မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း Apple ၏ I-phone မ်ားသည္ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ အျပင္အဆင္ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈမရွိေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖုန္းအျဖစ္ ေပၚလြင္ေစေသာ ေၾကာ္ျငာ မ်ားအသံုးျပဳၿပီး I-phone သံုးစြဲသူမ်ား Samsung ထုန္ကုန္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။၎ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို Apple ၏ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဥကၠျဖစ္သူ Phil Schiller သိရွိၿပီးေနာက္ Apple ၏ေၾကာ္ျငာ ေအဂ်င္စီ Media Arts Lab သို႔ I-phone အတြက္အၾကပ္အတည္းမ်ားမွ ရံုးထြက္ႏိုင္ရန္ သတိေပးစာမ်ားေပးပိုု႔ကာတန္ျပန္ေၾကာ္ျငာႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရသည္။

၃။ Apple က သူတို႔၏ ထိပ္တန္း ေၾကာ္ျငာ ေအဂ်င္စီႏွင့္လမ္းခြဲခဲ့ျခင္း

Apple ကထုတ္ကုန္မ်ားေၾကာ္ျငာရာတြင္ Samsung ထက္အနည္းငယ္နိမ့္က်ခဲ့ရသည့္ေသာေၾကာင့္ ကုုမၸဏီ၏ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ Media Lab ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏွင့္ နားလည္မႈမ်ား လြဲခဲ့ရၿပီး လမ္းခြဲခဲ့ရသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ Apple ၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ေရး တာ၀န္ခံ Schiller က Apple ကုမၸဏီ၏ ဥကၠျဖစ္သူ Tim Cook ထံသုိ႔စာတစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့ၿပီး ၎စာတြင္ "ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေၾကာ္ျငာ ေအဂ်င္စီ အသစ္ကိုရွာဖုိ႔လိုအပ္လာပါၿပီး ၊ ယခုအခ်ိန္မွာ သူတို႔ က ကြ်န္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္မွွန္းထားသေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး" ဟုေရးသားထား ၏အစပထမျဖစ္သည့္ Macintosh Personal Computer မ်ားေခတ္ကတည္းက ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအတြက္ တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီအတြက္ အထူးဆန္းကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၄။ Apple က ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္လည္း ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ျခင္း

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ Steve Job ၏ E-mail ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ Apple သည္ TV လုပ္ငန္းစုတြင္လည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ႏိုင္ရန္ဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေရးလည္းပါ၀င္ခဲ့သည္။

၅။ Samsung မွ Apple ကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း
Samsung ၏ ၂၁၀၂ ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္တြင္ Apple ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးသည္ အဓိကအခ်က္အျဖစ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၊ ၎စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ Apple ၏ထုန္ကုန္မ်ားကိုေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးတြင္ Iphone ႏွင့္ I-pad သာမက Apple ထုတ္ကုန္မ်ားအားလံုုးပါ၀င္သည့္အျပင္ အဓိကအားျဖင့္ Apple ကုမၸဏီမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ေသာ I-phone 5 ျဖန္႔ခ်ီ မည့္ရက္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ကာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိိဳးထုတ္လုပ္ေရးပါ ပါ၀င္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)