မတ္လအတြင္း မႈခင္းငါးမ်ဳိးျဖစ္ပြားမႈ ၂၄၉၇ မႈရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/08/2014 06:16:00 PM


ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၇

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မႈခင္းငါးမ်ိဳး၏ စာရင္းဇယား မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္အရ လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံး၌ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံး မႈခင္း ငါးမ်ိဳးမွာ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ ခိုးမႈ ငါးမ်ိဳး၊ နာက်င္(႐ိုး႐ိုး)ႏွင့္ ယာဥ္ တိုက္မႈတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ မႈခင္းငါးမ်ိဳးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ ၂၄၉၇ မႈရွိသည္။ ယင္းမႈခင္း ငါးမ်ိဳးတြင္ ယာဥ္ တိုက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားၿပီး ျဖစ္ပြားမႈ
စုစုေပါင္း ၁၃၁၀ ရွိခဲ့သည္။ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္း ရင္းမ်ားမွာ မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ မူးယစ္ေသာက္စား ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ မီးပြိဳင့္အခ်က္ျပမီးမ်ားကို သတိမမူဘဲ ေမာင္းႏွင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ လည္း
ေကာင္း၊ သတ္မွတ္ျမန္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုေမာင္းႏွင္ၾကေသာေၾကာင့္လည္း ေကာင္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားရေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း နာက်င္မႈ(႐ိုး႐ိုး)ျဖစ္ပြားမႈ အေရအတြက္မွာ ၅၇၆ မႈထိရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယေနရာမွ လိုက္ေန သည္။ လူငယ္အခ်င္းခ်င္းစေနာက္ရာမွ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾက ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း
ခြင္အတြင္း မေတာ္တဆထိခိုက္မိရာမွလည္းေကာင္းျဖစ္ပြားသည္ဟု ဆိုသည္။
ယင္းေနာက္တြင္ ျဖစ္ပြားမႈစုစုေပါင္း ၄၁၄ မႈရွိသည့္ ခိုးမႈ ငါးမ်ိဳးက တတိယေနရာမွ လိုက္ေနသည္။ မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပြားသည့္ အေရအတြက္မွာ၇၄ မႈရွိခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လစဥ္ပ်မ္းမၽွ မုဒိမ္းမႈ ၁၅ မႈသာျဖစ္ပြားခဲ့သည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျဖစ္ပြားမႈပိုမ်ားလာခဲ့သည္။မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈအေရအတြက္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားမႈမရွိေပ။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ယခင္လအတြင္းက လူသတ္မႈျဖစ္ပြားမႈ လုံး၀မရွိဘဲ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူသတ္မႈ တစ္မႈသာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လူသတ္မႈ ႏွစ္မႈသာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒႀကီး / ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္လူသတ္မႈျဖစ္ပြားသည့္ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၁၂၃ မႈရွိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ သည့္ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လစဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပ်မ္းမၽွလူသတ္မႈအေရအတြက္မွာ ၁၀ မႈသာရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါမႈခင္း ငါးမ်ိဳးျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးေဒသမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၆၄၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ျဖစ္ပြားမႈစုစုေပါင္း ၂၉၈ မႈရွိသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးက ဒုတိယ ေနရာတြင္ရွိေနသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ မႈခင္း ငါးမ်ိဳးျဖစ္ပြားမႈ ရွစ္မႈသာရွိၿပီး မတ္လ၏မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ အနည္း ဆုံးေဒသျဖစ္သည္။

MOI Webportal Myanmar