ျမန္မာမွ စကၤာပူ၊ မေလးကို ဆက္သြယ္သည့္ ေကဘယ္လ္လုိင္း ျပတ္ေတာက္ေနမႈ ျပင္ဆင္ၿပီးစီး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/24/2014 06:00:00 PM


ေမာင္မန္း

ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပ အေနာက္ပိုင္းသို႔ သြယ္တန္းထားသည့္ ဆက္ေၾကာင္း Sea-Me-We 3 ေရေအာက္ ေကဘယ္လ္သည္ စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအၾကား ေရပိုင္နက္တြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္မွ စတင္ျပတ္ေတာက္ေနၿပီး ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု
ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ဌာန (အေ၀းဆက္) က အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက မဇၥၽိမကိုေျပာသည္။

ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက “ ဇြန္လ ၂၀ ရက္က စတင္ျပတ္ေတာက္ေနၿပီး ဒီေန႔ ၂၄ ရက္မွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလို႔ မက္ေဆ့ခ်္၀င္လာပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ျပတ္ေတာက္မႈကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ခန္႔မွန္းထားသည့္ ကာလ ထက္ေစာၿပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပတ္ေတာက္ေနသည့္ ကာလအတြင္း စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္မည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ေၾကညာထားသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔အၾကား ျပတ္ေတာက္ေနသည့္ ဆက္သြယ္မႈလိုင္းမ်ား ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေနၿပီဟုလည္း ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥေရာပ အေနာက္ဘက္ပိုင္းသို႔ ထပ္မံသြယ္တန္း ေနသည့္ Sea-Me-We 5 ေကဘယ္လ္သြယ္တန္းမႈကို ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး အဆိုပါသြယ္တန္းမႈၿပီးစီးပါက ယခုကဲ့သို႔ျပတ္ေတာက္ခ်ိန္တြင္ အရံလိုင္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese