န်ဴးကလီးယားပညာကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယခုထက္ပိုမို အေလးထား ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္အဆို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/24/2014 05:42:00 PM


န်ဴကလီးယား ပညာရပ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ယခုထက္ ပိုမိုအေလး ထားေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ အဆိုကိုလၽွို႔ဝွက္မဲေပး စနစ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၁၇ ရက္ ေျမာက္ေန႔ တြင္ ယင္းအဆိုနဲ႔ပတ္ သက္၍ေဆြးေႏြးရာ၌ အဆိုကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ငါးဦးမွ ေထာက္ ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမွ ယခုထက္ပို၍ အေလးထားေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း န်ဴကလီးယား ပညာရပ္မွာ ေနာက္ မ်ိဳးဆက္အထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးရန္လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ အဆိုအေပၚ အစိုးရပိုမို ထိေရာက္ ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္နိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္၌ လၽွို႔ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ စက္ခလုတ္ ႏွိပ္ ဆႏၵျပဳခဲ့ၾက ကာ ေထာက္ခံမဲ ၁၂၈ မဲ၊ ကန႔္ကြက္ ၅ မဲျဖစ္သျဖင့္ ေထာက္ ခံသူမ်ားျပား၍ အနိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)အမ်ိဳး သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္ က ''န်ဴးကလီးယားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွကၽြမ္းက်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ အလြန္နည္းပါးပါတယ္။

ပညာသင္ ၾကားေရး အပိုင္းေတြမွာလဲ အ ေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြအရမ္း နည္းပါတယ္''ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကို ကိုဦးမွ လႊတ္ေတာ္၌ေျဖၾကားရာတြင္ န်ဴကလီးယားစနစ္အား စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္နိုင္ ရန္ အဖြဲ႕စည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္အား ယခင္ လထက္ပိုမို၍ က်န္းမားေရး၊

စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေျမေအာက္ေရရွာေဖြေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနကာ န်ဴကလီးယားပညာရပ္ အား ေက်ာက္ ဆည္ၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား ၌ သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိၿပီး အသုံးခ် ေရး တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားတင္ျပ သည့္အတိုင္း ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း န်ဴကလီးယား လက္နက္ မျပန႔္ပြားေရး ကာကြယ္ေရး မ်ားမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္အ တြက္ လက္ရွိတြင္လည္း န်ဴကလီး ယားကိုစနစ္တက်ေဆာင္ ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ န်ဴကလီးယားေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဥပေဒအား ေရးဆြဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ျပန္ လည္ရွင္း လင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။


သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ကိုကိုဦးက ''န်ဳကလီးယားေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဥပေဒအျပင္ န်ဴကလီးယားအသုံး ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုလဲေရးဆြဲေနၿပီး ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးကိုပို႔ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ရယူ နိုင္ဖို႔ေတာင္းခံ ထားပါတယ္''ဟု ေၿဖ ၾကားခဲ့သည္။


လက္ရွိတြင္ န်ဴကလီးယားစြမ္း အင္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစမည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိေသးၿပီးေနာင္ အခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ားန်ဴးက လီးယားနည္းပညာမ်ားကို ရရွိအသုံးျပဳ နိုင္ရန္လိုအပ္သည့္ ပံပိုးမႈမ်ားကိုနိုင္ငံ ေတာ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထက္ပံ့ပိုးနိုင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ သူမ်ားအ ေနျဖင့္ န်ဴကလီးယားဆိုသည့္ စကားလုံး အသုံးႏႈန္းအားၾကား သည္ ႏွင့္ လူကိုအႏၲာရယ္ျဖစ္ေစမည့္ အရာအျဖစ္သာျမင္ေနၾကၿပီး န်ဴက လီးယားနည္း ပညာေၾကာင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ ထြန္းလာနိုင္သည္ကို အစိုးအေနျဖင့္ ယခုထက္ပိုမိုအသိ ပညာေပးလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ န်ဴးကလီးယား နည္းပညာကိုျပည္သူမ်ားၾကားက်ယ္ ျပန႔္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။


တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးဝင္းျမင့္ထြန္းက ''ကၽြန္ေတာ္ တို႔နိုင္ငံအေနနဲ႔ န်ဴကလီး ယားပညာရပ္ေတြ နည္းပညာေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသုံးခ်မႈ အတြက္ အ တည္ျပဳနိုင္ခြင့္အျပည့္အဝရရွိရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ န်ဴကလီးယားလက္ နက္မျပန႔္ပြားေရးစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွာ IAEA နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီစာခ်ဳပ္ အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ ဟာန်ဴကလီး ယားလုပ္ငန္းေတြပစၥည္းေတြ IAEA ရဲ့ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္မွာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ CSA နဲ႔ သူရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္တဲ့ small quality protocol SMP စတဲ့ သေဘာတူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္ေတြကို IAEA နဲ႔ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ဝရက္မွာ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ န်ဴကလီးယား လက္နက္ မျပန႔္ပြားေရး စာခ်ဳပ္ ရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီမႈေတြ ကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ မွာ လုပ္နိုင္ခဲ့တာလဲေလ့လာေတြ႕ ရွိရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ အလက္ေတြ အရအထူးသျဖင့္ န်ဴကလီးယားပစၥည္း ေတြ အခ်က္အလက္ေတြကို IAEA နဲ႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ ရြက္ရပါတယ္။ န်ဴကလီးယားစြမ္း အင္ ေတြကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိမယ့္ နယ္ပယ္က႑မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။


လက္ရွိနိုင္ငံအေျခအေန အရ နည္းပညာနဲ႔အရင္းအႏွီးအခက္ အခဲ သဘာဝပတ္ ဝန္း က်င္ ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြေၾကာင့္ န်ဴကလီးယား နည္းပညာေတြ န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အသုံးမျပဳနိုင္ေသး ရင္ေတာင္ ေနာင္ အနာဂတ္ မွာ န်ဴကလီးယားနည္းပညာနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္အရ မသုံးမျဖစ္သုံးေကာင္းသုံးလာနိုင္ရပါ တယ္။


ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးၾကဳံႀကိဳက္ ရင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ေဆာင္ ရြက္နိုင္ေအာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ ေတြ ကို ေခတ္မီနည္း ပညာေတြ ရရွိဖို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူ႔စြမ္း အား အရင္းအျမစ္ ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြစဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ သြား ဖို႔လို အပ္ပါတယ္။

 လိုအပ္တာေတြကို နိုင္ငံေတာ္က ယခုထက္ပံ့ ပိုးကူ ညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု အဆိုအေပၚေထာက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။


Democracy today Daily Newspaper