မနက္တိုင္း အလုပ္သြားခါနီး ဇနီးသည္ကို နမ္းတဲ့ အမ်ိဳးသားက ပိုမို ဝင္ေငြေကာင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/24/2014 12:18:00 PMအေမရိကန္က ေလ့လာေရး သုေတ သနတို႔ ေတြရွိထားတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း အခ်က္အရ မနက္တိုင္း အလုပ္သြားခါနီး၊ ရံုးသြားခါနီး ဇနီးကို နမ္းတဲ့ အမ်ိဳးသား မ်ားက ဇနီးကို မနမ္းတဲ့ အမ်ိဳးသား မ်ားထက္ ပိုမို ဝင္ေငြမ်ားေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

ဒီ အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး အမ်ိဳးသား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ မွာ စစ္တမ္းေကာက္ ေလ့လာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ ေလ့လာ စမ္းသပ္ တုန္းက မနက္တိုင္း ဇနီးသည္ကို နမ္းတဲ့ အမ်ိဳးသားက သာမန္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အသက္ ငါးႏွစ္ ခန္႔ ပုိရွည္တာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ ေတြ႔ရွိခ်က္ ကေတာ့ ဇနီးသည္ကို မနက္တိုင္း ႏွုတ္ဆက္ အနမ္း တဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားက ပိုမို ဝင္ေငြ မ်ားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းဟာ သာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနကို ေဖာ္ျပျပီး လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့ အဓိက ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထား ပါတယ္။

Ref: dyknow
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)