လူႀကီးမင္း ဒုကၡ ကင္းေစလိုသည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/03/2014 10:36:00 AM‘‘လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာ တယ္လီဖုန္းမွာ ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသျဖင့္ ေခၚဆို၍ မရႏိုင္ပါရွင္’’ ဟူေသာ အသံခ်ိဳခ်ိဳကို ျမန္မာျပည္သူတိုင္းနီးပါး ၾကားဖူးသည္။ ထုိအသံသည္ ခ်ိဳသာေသာ္လည္း တယ္လီဖုန္းသံုးစဲြသူျပည္သူမ်ားအဖို႔မွာ လူႀကီးမင္းဟူေသာ အသံကို စတင္ၾကားရ႐ံုျဖင့္ စိတ္ညစ္ၾကရသည္။ ဆက္သြယ္မႈ ဧရိယာျပင္ပသာမက ကမၻာ့အျပင္သို႔ပင္ ေရာက္ေစကာမူ ျမန္မာျပည္သူအဖို႔မွာ လူႀကီးမင္းေခၚခံ႐ံုမွတစ္ပါး ထပ္မံေရြးခ်ယ္ႏိုင္စရာမရွိၾကပါ။ ဒါသည္ပင္ ျမန္မာျပည္၏ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး  အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္က ထိုလူ ႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာဟူသည့္ အ သံခ်ိဳခ်ိဳကို ျမန္မာျပည္သူတိုင္း မ ၾကားခဲ့ရပါ။ ၾကားရႏိုင္သူမ်ားမွာ လည္း အထက္တန္းလႊာ သူေဌး သူႂကြယ္မ်ားႏွင့္ အာဏာရွိသူ မင္း စိုးရာဇာအသိုင္းအ၀ိုင္းအခ်ိဳ႕သာ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္ တစ္ကတ္တန္ဖိုး သည္ အျပင္ေပါက္ေစ်း အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သံုးေထာင္မက တန္ဖိုးႀကီးမားခဲ့သည္။ ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ခဲြတမ္းရရွိဖူးသူ၀န္ထမ္း တစ္ဦးသည္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာမွ ၿမိဳ႕စြန္တြင္ ေျမပိုင္အိမ္ပိုင္သည့္ အေျခအေနအထိ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လေႏွာင္းပိုင္းမွသာလွ်င္ ျမန္မာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ျဖင့္ တယ္လီဖုန္း ငွားရမ္းကိုင္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။  ျမန္မာ ျပည္သူတို႔၏ ဖုန္းအိပ္မက္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖဲြ႕က အမွန္တကယ္ ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ဖုန္း အိပ္မက္ကို ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ရန္ သမၼတသည္ ဆက္သြယ္ေရးဌာန ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကိုင္တြယ္ ေျဖ ရွင္းခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အ ခ်ိန္ထိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လက္က်န္ျပည္သူမ်ားကလည္း လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာ တယ္လီ ဖုန္းသံကို ၾကားသိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအ ႏွံ႔အျပားတြင္ အိပ္မက္ပမာ ေစာင့္ ဆိုင္းေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

သမၼတက ေစတနာေမတၱာ ျဖင့္ ဖုန္းကတ္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳ သာစြာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ား ယေန႔ထိတိုင္ ရင္ခုန္စြာျဖင့္ ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ား ကို ခဲြတမ္းက်မဲႏိႈက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ ၏။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဌာန ေခၚ MPT ၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ ရာ အားနည္းမႈမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ သူတို႔၏ ဖုန္းအိပ္မက္သည္ မျပည့္၀ႏိုင္ေသးပါ။ ေရာင္းလိုအားထက္ ၀ယ္လိုအားပိုမ်ားေနေသာ ျမန္မာျပည္ရွိ ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္ထိေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ေခတ္စားဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုက္ဆံရွိလွ်င္ CDMA 450, CDMA 800, GSM 2G, 3G စသည္ျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြး ခ်ယ္ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အ ခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ နည္းပညာသံုးသည့္ ဖုန္းကို ၀ယ္ယူသံုးစဲြေစကာမူ လုိင္းက်ျခင္း၊ လိုင္းပ်က္ျခင္းမ်ား ကိုေတာ့ တူညီစြာ ခံစားၾကရမွာ ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးက WCDMA 3G ဖုန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားလက္တြင္းသို႔ ငွားရမ္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 3G ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ိဳးကိုေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္ သူမ်ား မခံစား၊ မစံစားရေသးပါ။

၀န္ေဆာင္မႈထူးျခားမေကာင္း မြန္လွသည့္အျပင္ ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရး၏ အင္တာနက္လိုင္း ဆက္သြယ္ေရးမွာလည္း ေႏွး ေကြးလြန္းျခင္းမွာ အမ်ားသိ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီျဖစ္သည္။ ဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိဳသာစြာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း အင္တာနက္လိုင္းေၾကးမွာ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔အျပင္ ဆင္းမ္ကတ္ေပ်ာက္ဆံုး၍ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရသည္။ ျမန္ မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ ၀န္ေဆာင္မႈ သည္ ထူးဆန္းလွ၏။
အစိုးရတာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕က အာဆီယံဆီးဂိမ္းကာလ ဆက္ သြယ္ေရးအင္တာနက္လိုင္းမ်ား အထူးေကာင္းမြန္ေစရမည္ဟု ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ ေသာ္ ထိုပုဂၢဳိလ္အခ်ိဳ႕၏ ေျပာ ၾကားခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမွာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား နည္းတူ ေႏွးေကြးေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ဖန္ အင္တာနက္လိုင္းကို ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေစရန္ 20GB ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည္ဟု တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေၾကညာထားျပန္သည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္ေသာ၊ ေရြး ခ်ယ္စရာမရွိေသာ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားကေတာ့ MPT ကို ခ်စ္ခင္ တြယ္တာကာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

မိဘျပည္သူမ်ား လိုလား ေတာင့္တခ်က္ကို အစဥ္ေမွ်ာ္ကိုး တတ္ေသာ သမၼတႀကီးက တိုင္း ျပည္၏ဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပေစရန္ အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႏွစ္ခုကို တရားမွ်တစြာေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခု အျပင္ ျပည္တြင္းရွိ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အပါအ၀င္ MPT တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရး အၿပိဳင္၀န္ေဆာင္မႈကို မၾကာမီ ခံစားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရး က႑ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေပၚလာ ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔ေငြ ကို အသံုးျပဳၿပီး ျပည္သူကို၀န္ ေဆာင္မႈေပးေနေသာ MPT အ ေနျဖင့္ အမ်ားထက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္သင့္သည္။ မေလး ရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔တြင္ ျမန္မာျပည္မွ လုပ္သားမ်ားအား အသက္အာမခံပါ၀င္ေသာ ဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်၀န္ေဆာင္ မႈ ေပးေနပံုမ်ားကို ျပည္သူ႔ေငြကို အသံုးျပဳၿပီး ျပည္သူကို ၀န္ေဆာင္ မႈေပးေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး အေနျဖင့္ အတုယူလုပ္ေဆာင္ သင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာရွိ ဆင္းမ္ကတ္ မ်ားတြင္ အင္တာနက္လိုင္းကို ထပ္မံ ေငြသြင္းေလွ်ာက္ထားရ ျခင္း၊ ကတ္ပ်က္ေပ်ာက္၍ ေငြ ထပ္ေဆာင္းေပးသြင္းရျခင္း၊ အင္ တာနက္လိုင္းမ်ား ေႏွးေကြးျပတ္ ေတာက္ျခင္းမ်ိဳး ရွိ၊ မရွိ ျပည္သူ႔ေငြျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ MPT အေနျဖင့္ စံုစမ္းအတုယူ သင့္သည္။

ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္မီ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကိုသာ လိုလားေတာင့္တေနၾကသည္။ ‘လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာ တယ္လီဖုန္းမွာ ဆက္သြယ္မႈ ဧရိယာျပင္ပသုိ႔ေရာက္ရွိေနပါသျဖင့္ ေခၚဆို၍ မရႏိုင္ပါရွင္’ ဟူေသာ အသံကို မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခဏခဏ မၾကားလိုေတာ့ေၾကာင္းကို MPT အေနျဖင့္ ပိုမိုသတိျပဳ ဆင္ျခင္သင့္သည္။

7day