ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား မေဆာင္႐ြက္ပါက သမၼတထံ တိုင္ႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/07/2013 10:09:00 AM


ေမာ္လၿမဳိင္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၅

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳ ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တိုက္႐ိုက္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားထံ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးက်င္ေဖက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသဝဏ္လႊာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးသို႔ ေပးပို႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ သုံးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း ဘ႑ာေရး အေျခအေနအရျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းအင္အား အေျခအေနအရ ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တစ္စုံတစ္ရာ အခက္အခဲရွိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တိုက္႐ိုက္ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးလိုက္တဲ့ အခ်က္ေတြမွာ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြေတာ့ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေနတယ္။ ထင္သာျမင္သာ မရွိတာေတြလည္း ရွိတယ္၊ အေကာင္အထည္ ေပၚသြားတာလည္း ရွိတယ္၊ အေကာင္အထည္ မေပၚေသးတာ ေတြလည္း ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျပာလိုက္တယ္၊ သူတို႔က ခ႐ိုင္ကို ညႊန္တယ္၊ ခ႐ိုင္က ေျပာတယ္၊ ၿမဳိ႕နယ္မွာ လုပ္ေနတုန္း၊ ဒါမ်ဳိး လည္ေနတာ ေလးေတြလည္း ရွိတယ္” ဟု ဦးက်င္ေဖက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ယင္းသို႔ သဝဏ္လႊာေၾကာင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ ထိေရာက္ သြက္လက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္း ဖြင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။