ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား လက္ဖက္စိမ္း ေသာက္သံုးရန္ မသင့္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/07/2013 09:46:00 AM


ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္အခ်ိန္၌ လက္ဖက္စိမ္းေသာက္ျခင္းသည္ အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ပါက အႏၲရာယ္မရွိ ႏုိင္ေသာ္လည္း အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးျခင္းက ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ႐ိုး႐ိုးလက္ဖက္ရည္ထက္ ယင္းတြင္ ကဖိန္းအနည္းငယ္ပါ၀င္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာ္ဖီ၊ အေအး စြမ္းအားျဖည့္ အခ်ိဳရည္၊ ေခ်ာကလက္၊ cake မ်ားသည္ အလားတူ ျဖစ္သျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေသာက္ရမည္။ လက္ဖက္စိမ္း သည္ သာမန္လူမ်ားအတြက္ အင္တီေအာက္စီးဒင့္ပါ၀င္သျဖင့္ အရြယ္အုိမင္းမႈကို ဟန္႔တားေစၿပီး ေသာက္ရန္ သင့္ေတာ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ဖက္စိမ္းသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ “ေဖာလစ္အက္ဆစ္”ကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ပထမ (၁၂)ပတ္တြင္ အေရးႀကီးေသာအာဟာရအျဖစ္ “ေဖာလစ္အက္ဆစ္”ကို လုိအပ္သည္။

ထုိမွ်မက လက္ဖက္စိမ္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာလက္ဖက္ရည္မ်ားသည္ အစာအာဟာရထဲမွ သံဓာတ္ကို စုပ္ယူသျဖင့္ လက္ဖက္စိမ္းကို မိမိ၏အစာႏွင့္အတူ ေသာက္သံုးရန္မသင့္ေခ်။

Health Updates Journal