ဟိႏၵဴ လူနည္းစုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားကို အေရးယူရန္ အေမရိကန္ အစိုးရမွ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကို ေတာင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/07/2013 06:07:00 PM


တိုက္ခိုက္ခံထားရေသာ ကုိးကြယ္ရာ ဟိႏၵဴ နတ္ရုပ္ထုမ်ား။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံတြင္ လူနည္းစု ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္မူမ်ား အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႕ရန္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားကို အျမန္ဆံုး အေရးယူရန္ အေမရိကန္ အစိုးရမွ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အစိုးရကို ယမန္ေန႕က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံတြင္ လူနည္းစု ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ သူတို႕ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္မူမ်ား အဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္ျပီးေနာက္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ထိုသုိ႕ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အေမရိကန္ သံရံုးမွ ယမန္ေန႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံ ပါဘနာ ( Pabna) ႏွင့္ ေလေမာ္နီဟတ္ ( Lalmonirhat) ခရိုင္ရွိ  လူနည္းစု ဟိႏၵဴလူနည္းစုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနမူမ်ား အေပၚ မိမိတို႕အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပစ္မူ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူရန္ ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

၎ျပင္ ေက်ညာခ်က္ထဲတြင္ တိုက္ခိုက္မူတြင္ ပါ၀င္ပတ္ေနသူမ်ားကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႕ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ရွိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တိုက္ခိုက္မူမ်ား အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႕ေရး ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မူမ်ားႏွင့္ အတူ လူနည္းစု ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မူမ်ား အဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္ေနရာ ဟိႏၵဴေက်ာင္းမ်ား၊ လူေနအိမ္ အမ်ားအျပားလည္း ဖ်က္ဆီး တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသလို လုယက္မူမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ေနသည္။

ထိုသို႕ တိုက္ခိုက္မူမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာ အခ်ိဳ႕တြင္ အုိးအိမ္မ်ား စြန္႕ခြာထြက္ေျပးမူမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
(နိရဥၥရာ- ၇ ႏို၀ဘၤာ ၂၀၁၃)