ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တ႐ုတ္အစိုးရကို ေတာင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/07/2013 10:09:00 AM


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၅

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တ႐ုတ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဖြဲ႕ကို တ႐ုတ္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာၾကားသည္။

အာရွေရးရာ ႏိုင္ငံျခားေရးအရာရွိ (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း) ဦးေဆာင္သည့္ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးအဖြဲ႕ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ကမွ စတင္ကာ ရက္သတၱတစ္ပတ္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ယင္းသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေရး အပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ သတိထား လုပ္ေဆာင္ရန္၊ တ႐ုတ္ စီမံကိန္းမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံ လူငယ္မ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပးကာ အလုပ္ခန္႔ရန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ ရရွိေရးအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။
“တ႐ုတ္က ဓာတ္ေငြ႕ ယူသြားတယ္။ အစိုးရက ပိုက္ဆံရတယ္။ ရခိုင္လူထုက လယ္ေတြ သိမ္းဆည္း ခံရတယ္။ လယ္ေျမ ေတြ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ ပ်က္စီးတယ္။ ဘာအက်ဳိးအျမတ္မွ မရေသးဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မရွိပါက ရခိုင္လူထုက လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္လူထုက မေက်နပ္၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက စီမံကိန္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သျဖင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထားရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းက ထပ္မံ ေျပာဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္တြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတြင္ ကီလိုမီတာ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ရွည္သည့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ အျပည့္အဝ ပို႔ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္သည့္ SEAGP၊ SEAOP ကုမၸဏီတို႔ ထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕ႏွင့္ ေက်း႐ြာ အခ်ဳိ႕ကို ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ရရွိျခင္း မရွိေသးေပ။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အဖြဲ႕သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕ အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။