ျပည္သူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္မီးရရန္ မီတာခ တက္ျခင္းဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/07/2013 01:09:00 PM


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိသည့္ ျပည္သူ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲခကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေဝျခင္း လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေပးၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာက႑ ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို မီးမေပးရေသာေၾကာင့္ ပိုထြက္လာသည့္ လွ်ပ္စစ္ကို မီးမရရွိသည့္ ျပည္သူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထံ ျဖန္႔ေဝရန္ ႀကဳိးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမႈမွ ရရွိလာသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ မ်ားကို ေဆာက္လုပ္၍ မီးမရရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားကို မီးေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“မီးမရတဲ့ ျပည္သူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မီးေပးဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ လိုတယ္။ မီတာခ တက္လို႔ ဆႏၵျပမယ္ဆိုတဲ့ လူေတြကို ေမးခ်င္တာက သူတို႔ ဘယ္သူကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဆႏၵျပတာလဲ ဆိုတာပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံကို ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေ႐ႊ႕ရန္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ရာ မြန္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ကန္႔ကြက္ျခင္းကို ၎က ေထာက္ျပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာမူ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ တစ္ယူနစ္ ၁၅၀ က်ပ္ ဆိုသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေရထြက္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚတိုးနႏၵာတင္က ေျပာၾကားသည္။

မီတာခ တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ္လည္း ေႏြရာသီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံေလာက္စြာ ရရွိရန္ကိုမူ အာမခံ မေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသည့္ မီတာခမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြ ပိုမိုရရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အနာဂတ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံေလာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကိုမူ ၎၏ ရာထူးအဆင့္ျဖင့္ မေျဖဆိုႏိုင္ေသးဟု ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ လိုအပ္သည့္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံခြဲမ်ား၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးပိုင္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ လိုအပ္ေနၿပီး မီတာတစ္ယူနစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ၇၈ က်ပ္ က်သင့္ကာ ျပည္သူမ်ားသို႔ မီတာတစ္ယူနစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၅၆ က်ပ္ျဖင့္ ေပးေဝေနရာ လွ်ပ္စစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၂ က်ပ္ ႐ႈံးလ်က္ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေဝေရး အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
The voice weekly