အေျခခံကြန္ျပဴတာသင္တန္းအပိုင္း(၂)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/07/2013 08:15:00 PM


ဒီေန ့ Computer အေၾကာင္းေလး ဆက္ေျပာျပပါမယ္…

INSIDE A COMPUTER

All computers contain the same basic components.
ကြန္ပ်ဴတာတိုင္းမွာ တူညီတဲ့အေျခခံအစိတ္အပိုင္းေလးေတြပါပါတယ္…

Power Supply
A power supply changes normal household electricity into electricity that a computer can use.
ကြန္ပ်ဴတာအလုပ္လုပ္ဖို ့ Power Supply ပါ၀င္ပါတယ္…

Hard Drive
A hard drive is a primary device that a computer uses to store information.
အခ်က္အလက္ေတြကို သိမ္းဆည္းဖို ့ Hard Drive ပါပါတယ္…

Expansion Card
An expansion card is a circuit board that lets you add new features to a computer. A computer usually comes with one or more expansion cards. For example, Video card, Sound Card, Modem Card and Network Interface Card are expansion cards.
ကြန္ပ်ဴတာမွာ Video ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ Video Card, သီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္ႏိုင္တဲ့ Sound Card, ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုနဲ ့တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Network Interface Card, အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Internal Modem Card မ်ားကို Expansion Card လို ့ ေခၚပါတယ္…

Expansion Slot
An expansion slot is a socket on the system board. An expansion card plugs into an expansion slot. The number of expansion slots your computer has indicates how many expansion cards you can add to the computer. Before you buy a computer, make sure it has enough empty expansion slots for your future needs.
Expansion Card မ်ား အသံုးျပဳတပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ Expansion Slot မ်ား ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ပါ၀င္ရပါမယ္… ကြန္ပ်ဴတာ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ေနာင္လိုအပ္ရင္ တပ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ Expansion Slot လံုေလာက္စြာ ပါမပါ စစ္ေဆး၀ယ္ယူသင့္ပါတယ္…

System Board
A system board is the main circuit board of a computer. All electrical components plug into the system board.
Mother Board လို ့ ေခၚတဲ့ Sysrem Board က ကြန္ပ်ဴတာရဲ့ အဓိကအစိတ္အပိုင္းပါပဲ… CPU နဲ ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားပါတယ္…

Floppy Drive
A floppy drive stores and retrieves information on floppy disks.
ယခင္က Floppy လို ့ ေခၚတဲ့ Disk အျပားေလးေတြ သံုးပါတယ္… ယခု မသံုးေတာ့သေလာက္ပါပဲ…
သိမ္းဆည္းႏိုင္တဲ့ ပမာဏကလဲ 1.44MB မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္…

Drive Bay
A drive bay is a space inside a hard drive, floppy drive, CD-ROM drive or DVD-ROM drive sits.
Hard Drive, CD-ROM Drive နဲ ့ DVD-ROM မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ေနရာမ်ားကို Drive Bay လို ့ ေခၚပါတယ္…

CD-ROM or DVD-ROM Drive
A CD-ROM drive reads information stored on compact discs (CDs). A DVD-ROM drive reads information stored on CDs and DVD-ROM discs.
CD –ROM ဆိုတာ Compact Disc Read-only Memory ကို ဆိုလိုတာပါ… 650MB, 700MB သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါတယ္…
CD-R ဆိုတာ Compact Disc-Recordable ကေတာ့ CD ေပၚမွာ ကူးယူႏိုင္တဲ့ Disc ပါ…
ယခုအခါ CD-R Drive ကိုတပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္…
DVD-ROM ဆိုတာ Digital Versatile Disc-Read-only Memory ပါ…
ယခုအခါ Recordable DVD Drive မ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္…
DVD Disc က အနည္းဆံုး 4.7GB အထိ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းႏိုင္ပါတယ္…
DVD မွာ 2 Sides/2 Layers ရိွပါတယ္… 17GB အထိ သိ္မ္းဆည္းႏိုင္ပါတယ္…

Random Access Memory (RAM)
RAM temporarily stores information inside a computer. This information is lost when you turn off the computer.
ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ထားစဥ္မွာ ပံုေတြကို ျမင္ရေအာင္ တင္ေပးထားတဲ့ Temporarily Memory ပါ…
ကြန္ပ်ဴတာပိတ္ရင္ ေပ်ာက္သြားပါတယ္…
Central Processing Unit (CPU)
A CPU is the main chip in a computer. The CPU processes instructions, performs calculations and manages the flow of information through a computer.
ကြန္ပ်ဴတာရဲ့ အဓိကအစိတ္အပိုင္းပါ… CPU ေပၚမူတည္ၿပီး Intel Pentium IV, Core 2 Duo, Intel Core i5 စသျဖင့္ Model အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေခၚေ၀ၚပါတယ္…
Protect Your Equipment
Changes in electrical power can damage equipment and information.
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေျပာင္းလဲရင္ ကြန္ပ်ဴတာပ်က္တတ္တဲ့အတြက္ ကာကြယ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္…
Surge Protector
A surge protector, or surge suppressors guards a computer against surges. A surge is a fluctuation in power. These fluctuations happen most often during storms.
႐ုတ္တရက္မိုးႀကိဳးပစ္ရင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့အတြက္ Surge Protector ကို ခံသံုးသင့္ပါတယ္…UPS
An Uninterruptible Power Supply (UPS) protects a computer from a loss of power. A UPS contains a battery that stores electrical power. If the power fails, the battery can run the computer for a short time so you can save your information.
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ႐ုတ္တရက္ျပတ္ေတာက္သြားရင္ မိမိ အခ်က္အလက္ေတြကို သိမ္းဆည္းႏိုင္ဖို ့ UPS ကို ခံသံုးသင့္ပါတယ္…ယခု Computer အသံုးျပဳပံု စတင္ေျပာျပပါ့မယ္…


ဒါကေတာ့ Operating System Software ျဖစ္တဲ့ Windows 7 ရဲ့ ျမင္ကြင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္…


ေအာက္ေျခဘားကို Task Bar လို ့ ေခၚပါတယ္… မိမိအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကို ေဖာ္ျပေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္… Mozilla Firefox ကို ဖြင့္ထားရင္ Mozilla Firefox ရဲ့ Icon ပံုေလးေတြ ့ရမွာပါ…
Gtalk ဖြင့္ထားရင္ Gtalk ပံုေလး ေတြ ့ေနရမွာပါ…
ေနာက္ခံကို Desktop ဒါမွမဟုတ္ Display လို ့ ေခၚပါတယ္…
ဘယ္ဖက္ေဘးက ပံုေလးေတြကို Program Icon လို ့ ေခၚပါတယ္… မွ်ားေျပာင္းျပန္ေလးေတြပါတဲ့ Icon ကိုေတာ့ Shortcut Icon လို ့ ေခၚပါတယ္… Shortcut Icon ဆိုတာ မိမိအသံုးျပဳတဲ့ Software ေတြ၊ Game ေတြကို အလြယ္တကူဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ Desktop ေပၚမွာ Shortcut အေနနဲ ့ တင္ထားတာပါ…ဒီတစ္ခါ Mouse အေၾကာင္းေလး အေသးစိတ္ ထပ္ရွင္းျပပါမယ္…
A mouse is a handheld pointing device that lets you select and move items on your screen. A mouse can come in various shapes, colors and sizes.
Mouse မွာ အရြယ္အစား၊ အေရာင္၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွတာကို ေတြ ့ရမွာပါ…


Resting your hand on the mouse, use your thumb and two rightmost fingers to move the mouse on the desk. Use your two remaining fingers to press the mouse buttons.
Mouse ကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ လက္မနဲ ့ ညာဖက္ဆံုးလက္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ ့ ညွပ္ကိုင္ၿပီး လက္ညိွဳးက Left Button ေပၚသို ့လည္းေကာင္း၊ လက္ခလယ္က Reft Button ေပၚတြင္ တင္ထားၿပီး ကိုင္ေရႊ ့ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္…When you move the mouse on your desk, the pointer on the screen moves in the same direction. The pointer assumes different shapes depending on its location on the screen and the task you are performing.
Mouse ကိုေရႊ ့တဲ့အခါ Monitor Screen မွာ Pointer ကလည္း မိမိေရႊ ့တဲ့ လားရာဖက္အတိုင္း လိုက္ေရြ ့ေနတာကို ေတြ ့ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္…
Pointer ပံုစံကလဲ မိမိအသံုးျပဳတဲ့ Software ေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္…
Mouse Actions
There are four common mouse actions.
Mouse မွာ Action ေလးမ်ိဳးရိွပါတယ္…


Click
A click often selects an item on the screen. To click, press and release the left mouse button.
Mouse Left Button ကို ႏိွပ္လိုက္တာကို Click လုပ္တယ္လို ့ ေခၚပါတယ္…
Screen ေပၚမွာ ရိွတဲ့ Icon ေပၚကို Click လုပ္ၾကည့္ပါ… Select ေရြးခ်ယ္တဲ့သေဘာ Hightlight ျဖစ္သြားတယ္လို ့ ေခၚပါတယ္…

Double-Click
A double-click often opens a document or starts a program. To double-click, quickly press and release the left mouse button twice.
Program Icon တစ္ခုေပၚ Mouse Pointer ထားၿပီး Mouse Left Button ကို ျမန္ျမန္ ၂-ခ်က္ႏိွပ္ၾကည့္ပါ… Program ပြင့္သြားတာကို ေတြ ့ရမွာပါ…


Drag and Drop
Dragging and dropping makes it easy to move an item on the screen. Position the pointer over an item on the screen and then press and hold down the left mouse button. Still holding down the button, move the pointer to where you want to place the item and then release the button.
Program Icon တစ္ခုေပၚမွာ Mouse Pointer ကိုထားၿပီး Mouse Left Button ကို ဖိထားလ်က္ မိမိေရႊ ့ေျပာင္းလိုေသာေနရာသို ့ Drag လုပ္ၿပီး လႊတ္ၾကည့္ပါ… Drag and Drop က Mouse Action တစ္ခုပါ… Software ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသံုးျပဳရပါတယ္…Right Click
A right-click often displays a list of commands on the screen. To right-click, press and release the right button.
Program Icon တစ္ခုေပၚမွာ Mouse Pointer ထားၿပီး Mouse Right Button ကို Click လုပ္ၾကည့္ပါ… Shortcut Menu ေပၚလာပါလိမ့္မယ္… Pop-up Menu လို ့လည္း ေခၚပါတယ္…

Left-handed Users
If you are left-handed, you can switch the functions of the left and right mouse buttons to make the mouse easier to use. For example, to click an item, you would press the right button instead of the left.
Mouse ကို ဘယ္သန္သမားမ်ားအတြက္ Function ကို ျပင္လို ့ရပါတယ္… အဲဒီ့အခါ ဘယ္သန္သမားအတြက္ Click ဟာ Left Button အစား Right Button ျဖစ္သြားပါမယ္…

Wheeled Mouse
A wheeled mouse has a wheel between the left and right mouse buttons. You can often use this wheel to scroll through information or zoom in and out. The Microsoft IntelliMouse is a popular example of a wheeled mouse.
ယခုအသံုးျပဳေသာ Mouse မ်ားတြင္ Left Button နဲ ့ Right Button ၾကားတြင္ Wheel ပါရိွပါတယ္…
Wheel ကို အခ်က္အလက္မ်ားကို Scroll လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ Zoom ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳပါတယ္…
ယခုေနာက္ဆံုးေပၚ Mouse တြင္ Double Click အသံုးျပဳသကဲ့သို ့ Click ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ Button တစ္ခု တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္…


Cordless Mouse မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးမ်ား ရႈတ္ေထးမႈနည္းေစပါတယ္…Mouse Pad
A mouse pad provides a smooth surface for moving the mouse and can brighten up your desk. A mouse pad also reduces the amount of dirt that enters the mouse and protects your desk from scratches.
Some mouse pads have built-in wrist support for increased comfort.
Mouse ကို Mouse Pad ခံၿပီး အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္… လက္ေကာက္၀တ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ Mouse Pad ကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္…

.
မူရင္း....www.fivethreeworld.net
ျမန္မာ IT လူငယ္မ်ား