သံ႐ံုးမ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ရဲကင္းမ်ား စတင္တည္ေဆာက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/07/2013 02:12:00 PM


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံ႐ံုးမ်ား လံုၿခံဳေရးကို အဆင့္ျမင့္ရဲကင္းမ်ားႏွင့္ စတင္ျပဳ လုပ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ ရဲမွဴးႀကီးသက္လြင္ထံမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ သံ႐ံုး မ်ားေရွ႕တြင္ သံ႐ံုးသံတမန္လံုၿခံဳေရး အတြက္ ယခင္ကရဲကင္းငယ္ေလးမ်ား ထားရွိရာမွ လက္ရွိတြင္အဆင့္ျမင့္ရဲ ကင္းငယ္ေလးမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သံ႐ံုး ေပါင္း ၃၉ ႐ံုးရွိရာ ေျမေနရာေပးေသာ သံ႐ံုးမ်ား၌သာ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေျမေနရာမေပးေသာ သံ႐ံုးမ်ား တြင္မူ ေဆာက္လုပ္သြားမည္မဟုတ္ဟု သိရသည္။ ယခု ရဲကင္းငယ္ ၆ လံုး ေဆာက္လုပ္ၿပီးရာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂၈ လံုးခန္႔ ေဆာက္လုပ္ရန္ ရွိေသး ေၾကာင္း ၄င္းထံမွသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ သံ႐ံုးသံတမန္လံုၿခံဳ ေရးအတြက္ အမွတ္(၆) ရဲတပ္ရင္းမွ ရဲ တပ္သားမ်ားက တာဝန္ယူသြားမည္ဟု သိရသည္။

ယခင္က ရဲကင္းငယ္မ်ားမွာ သစ္ သားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ယခုအဆင့္ ျမင့္ရဲကင္းမ်ားမွာသံထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

”ဝန္ႀကီးက အရင္ကေနတဲ့ရဲကင္း ေတြကို အဆင့္ျမႇင့္ေပးတာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဝင္ေငြနဲ႔ပါ”ဟု ရဲမွဴးႀကီးသက္လြင္က ေျပာသည္။

၄င္းအဆင့္ျမင့္ရဲကင္းမ်ားတြင္ ခုတင္ႏွစ္လံုးပါဝင္ၿပီး ၎ခုတင္မ်ားအား ရဲတပ္ရင္းမ်ား၏ ဝင္ေငြျဖင့္ႏွစ္ထပ္ ခု တင္မ်ားအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ရဲမွဴးႀကီးသက္လြင္ထံမွသိရသည္။

ေဇေဝယံ
Popular Myanmar News Journal