ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံမႇ ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္ ၁၅၁ ခ်က္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တုိက္တြန္းသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/07/2013 03:49:00 PM


ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္မႇ ၁၅ ရက္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံမႇ ခ်မႇတ္ခဲ့သည့္ ဘုံသေဘာထား တူညီခ်က္ ၁၅၁ ခ်က္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဖြဲ႕၀င္ ၄၅ ဦးပါ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီမႇ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသိေပးျခင္း၊ တုိက္တြန္းျခင္းႏႇင့္ အၾကံျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ Summit Parkview ဟုိတယ္၌ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲမႇ သိရသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံ၏ ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္ ၁၅၁ ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ တစ္ခုတည္းမႇ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ခ်င္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ခ်င္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ CNF ႏႇင့္ ခ်င္းဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ခ်င္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ား သာမက ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရတုိ႔ႏႇင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ညိႇႏႈိင္းေရးမႇဴး ဦးဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေျပာၾကားသည္။

''ပထမကေတာ့ လက္ရႇိရႇိၿပီးသား ခ်င္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ အသီးသီးက ဆက္ၿပီးေတာ့ သယ္သြားရမယ့္၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကလည္း ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြ အေလွ်ာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးကလည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး အလုိက္ၿပီးေတာ့ ခ်င္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ေတြကလည္း ကုိယ့္က႑အလုိက္ သယ္သြားရမယ့္ အပုိင္းေတြ ရႇိပါတယ္။ ဒုတိယ အပိုင္းကေတာ့ ဒီကေန သီးသန္႔ေကာ္မရႇင္ေတြ ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အပိုင္းျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥက ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံကို ခ်င္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔က ဆက္ၿပီးေတာ့ သယ္သြားမႇာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဦးဆလုိင္း အုိက္ဇက္ခင္က ေျပာၾကားသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံမႇ ရရႇိသည့္ ဘုံသေဘာထား တူညီခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဒသအေျချပဳ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ား၊ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမႇ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ား၊ ခ်င္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၊ ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီမႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၊ ညီလာခံ Resource Persons မ်ားႏႇင့္ ပညာရႇင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီကို အဖြဲ႕၀င္ ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း၌ ျပဳလုပ္ကာ ေရႇ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဦးဆလိုင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေျပာၾကားသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ ရရႇိခဲ့သည့္ ဘုံသေဘာ တူခ်က္မ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာႏႇင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးႏႇင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘာသာေရးႏႇင့္ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိင္ရာမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏႇင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အစာေရစာ ဖူလုံေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု (၅၃)မ်ဳိးအေရးႏႇင့္ ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူရည္တူရႇိေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ခ်င္းလူမ်ဳိး ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ကိစၥရပ္မ်ားစသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group