၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ကေမာၻဒီးယား ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ လာေရာက္ ေဆြးေႏြး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/07/2013 08:45:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအတြက္ ကေမာၻဒီးယား ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (COMFREL) က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ပတ္ၾကာ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

COMFREL အဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး COMFREL ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ Orchid Hotel တြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ အနည္းဆုံး ေျခာက္လခန္႔ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မဲ႐ုံမ်ား၌ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မည့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း စသည္တို႔ ႀကဳိတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း COMFREL အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

လူဦးေရ ၁၄ သန္း ဝန္းက်င္ရွိသည့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ၁၁၀၀၀ အထိ အသုံးျပဳေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေနာ္ေဝ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဆြီဒင္တို႔က အဓိက ကူညီေၾကာင္း၊ COMFREL မွာ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အသိအမွတ္ ျပဳထားေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ေပါင္းကူးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာေက်ာ္သူက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဖိတ္ေခၚပါက လာေရာက္ ေလ့လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ကမ္းလွမ္းထားသည္။
The Voice Weekly