ေျမာက္ကိုရီးယားအက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိေနဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/07/2013 02:09:00 PM


[ Ref:Daily Mail ၊ ၿပဳံယန္း ၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ]

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းစခန္းတြင္ အက်ဥ္းက်အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ရၿပီး သတ္ျဖတ္ခံ ရမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျမာက္ကို ရီးယားနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးနိုင္ငံေရး အက်ဥ္းစခန္းတြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုံျခဳံေရးအရာရွိ တစ္ဦးက ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈ဝျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တို႔တြင္ အက်ဥ္းစခန္း အမွတ္ (၁၆)ရွိ လုံျခဳံေရးအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာလီက ဟမ္ေဂ်ာင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသရွိ အက်ဥ္းစခန္း၌ ဆိုးရြား လွေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရ သည္။ မစၥတာလီသည္ နိုင္ငံတ ကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ကို ဆိုဗီယက္နည္းလမ္းမ်ားအ တိုင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေသဒဏ္စီရင္ပုံကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းဟု သိရသည္။

မစၥတာလီ၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ အက်ဥ္းက်အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္အရာ ရွိမ်ား၏ တစ္ညတာ ရက္ရက္ စက္စက္အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းခံရ ၿပီးေနာက္ သတင္းမေပါက္ ၾကားေစရန္အတြက္ သတ္ျဖတ္ ျခင္းခံၾကရသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔အလားတူ အျဖစ္အ ပ်က္မ်ားမွာ အျခားနိုင္ငံေရး အက်ဥ္းစခန္းမ်ား၌လည္း ျဖစ္ ပြားလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
နိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္အဖြဲ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီး ယားနိုင္ငံအက်ဥ္းစခန္းႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အ လက္သက္ေသမ်ား ေျမာက္ ကိုရီးယားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ထား သည္ဟုသိရသည္။
Yangon Media Group