မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အသံုးမျပဳရေသးဘဲ သတ္မႇတ္ထားေသာ တပ္ေျမဧရိယာမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတြင္ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ ADB အၾကံျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/07/2013 03:50:00 PM

မႏၲေလးၿမိဳ႕အား မႏၲေလးေတာင္ေပၚမႇ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ ၂၀၄၀ ခုႏႇစ္တြင္ တုိးပြာလာမည့္ လူဦးေရ သံုးသန္းအတြက္ပါ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အတြက္ အသံုးမျပဳရေသးဘဲ သတ္မႇတ္ထားေသာ တပ္ေျမဧရိယာမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတြင္ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Green City အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လာေရာက္သည့္ စိမ္းလန္းေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံခ်က္ခ်ရန္ ေလ့လာမႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ အေျခအေန တင္ျပျခင္းႏႇင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မႇတ္ျခင္းအေၾကာင္း ရႇင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ADB မႇ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Alistair Blunt က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိႇ မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂သန္းရႇိကာ ၂ ဒသမ၅၊ ၂ဒသမ၉ သန္းထိ တုိးလာႏုိင္ၿပီး တုိးပြားလာမည့္ လူဦးေရ သံုးသန္းအတြက္ပါ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ ထားေၾကာင္းႏႇင့္ Green City အတြက္ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားသည္။

''မႏၲေလးမႇာ မသံုးေသးဘဲ သတ္မႇတ္ထားတဲ့ တပ္ေျမဧရိယာေတြ၊ ေလဆိပ္ေျမ ေနရာေတြကုိ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြအတြက္ ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ႏုိင္မႇာပါ။ အဲလိုေျမေနရာ အလြတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရႇိပါတယ္'' ဟု ADB မႇ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Alistair Blunt က ေထာက္ျပေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခန္႔ သတ္မႇတ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍လည္း သာမန္၀န္ထမ္း တစ္ဦး၏ ၀င္ေငြရာခိုင္ႏႇဳန္း ၂၀ ကုိ သံုးစြဲရသည့္အတြက္ ေရရႇည္အတြက္ ခက္ခဲႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၀င္ေငြနည္းပါးသူ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္စဥ္းစား ေစလုိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕စြန္ ေနရာမ်ားတြင္ အစိမ္းေရာင္ရပ္၀န္း ရႇိၿပီးသား ျဖစ္သျဖင့္ Green City အတြက္ လြယ္ကူေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာခ်ိန္ႏႇင့္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ပတ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ရန္ ၿမိဳ႕အေရႇ႕ဘက္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏႇင့္ ေတာင္ဘက္ အမရပူၿမိဳ႕နယ္တို႔မႇာ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ခြင့္ျပဳပါက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Eleven Media Group