ကေလးစစ္သား ပေပ်ာက္ေရး UNICEF က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/07/2013 01:35:00 PM

ကေလးစစ္သား မစုေဆာင္းရန္ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္တစ္ခု (ဓာတ္ပံု – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)

သီဟတုိး| December 6, 2013 |

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သား လံုး၀ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္္သာမက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔ ရိွသည့္အနက္ ကုလသမဂၢက ေလ့လာျပဳစုထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ တပ္ဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္သာ ကေလးစစ္သား ပေပ်ာက္ေရးကို ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႔ ဥကၠဌ၊ လူဇင္ဘတ္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး Ms. Sylvie Lucas က ဆုိသည္။

“၂၀၁၃ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉး ေရးသားထားတဲ့ အစီရင္ခံစာအရ ကေလးစစ္သား လံုး၀ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာမက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔နဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိတယ္” ဟု Ms. Sylvie Lucas က ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းလ်ားၿမိဳင္လမ္း ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားၾကားက ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားအား ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သား ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းအား အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ UNICEF တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး အဆိုပါ အစီရင္ခံစာသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းက အစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သား ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္း မည္မွ် တုိးတက္မႈရိွသည္ကို သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္းအဖြဲ႔က ယခုႏွစ္အတြင္း အစုိးရ၊ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ ခရီးစဥ္ကို ၄ ရက္ၾကာ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားတြင္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ တားဆီးရမည္ကိုပါ သိရိွခဲ့ရၿပီး ယင္းတို႔ဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းမႈအေပၚ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း Ms. Sylvie Lucas က ဆုိသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ထပ္မံခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ရန္ ေမွ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

“က်မတုိ႔အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ကေလးစစ္သား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ကေလးစစ္သား ၁၇၆ ဦးကို စစ္တပ္က ထြက္ခြာခြင့္ေပးၿပီး အစိုးရက သေဘာတူညီ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့အတြက္ ကေလးစစ္သား ေလ်ာ့ပါးေရး စီမံကိန္းကို အေလးထား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို႔ ေက်နပ္မိပါတယ္” ဟု Ms. Sylvie Lucas က ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢက စာရင္းတင္ထားသည့္ ေဆြးေႏြးမည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔မွာ ညီညြတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ ကရင္နီ တပ္မေတာ္ (KA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (SSA-S)၊ “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) တ႔ို ျဖစ္သည္။

“ေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္အရ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြမွာ ကေလးေတြ မပါ၀င္ဖုိ႔ စစ္တပ္ေတြထဲမွာ ကေလးေတြကို လံုး၀ အသံုးခ်ခံအေနနဲ႔ မရွိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ILO ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြအေပၚ အစိုးရဘက္က ကတိျပဳထားတဲ့အတုိင္း ၂၀၁၅ မွာ အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈေတြ မရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ့္အတြက္ ေက်နပ္အားရမိပါတယ္” ဟု Ms. Sylvie Lucas က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကေလးစစ္သား အသံုးခ်ခံရမႈ အမွန္တကယ္ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး သေဘာတူညီမႈ (Action Plan) ကို ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီ Myanmar News