ရီယိုၿမိဳ႕တြင္ရဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျဖစ္ပြား ေနျခင္းကို ကိုင္တြယ္ရန္ စစ္တပ္မ်ား ဘရာဇီး အစိုးရ ခ်ထားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/23/2014 07:25:00 PM


ဘရာဇီး အစိုးရသည္ ရီယိုဒီဂ်ေန႐ိုး ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ပစ္မွတ္ ထား၍ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ ေနျခင္းကို ကူညီ ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ စစ္တပ္ကို တာ၀န္ခ်ထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ရီယိုျပည္နယ္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သမၼတအား လာမည့္ ကမၻာ့ ဖလားတြင္ လံုၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ရီယို ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၾကာသပေတးေန႔က သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ လူဆိုးဂိုဏ္း မ်ားက တိုက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ ရဲစခန္းသံုးခုမွ ရဲမ်ား ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လကစ၍ ေသဆံုးသူ ရဲအရာရွိ ဦးေရမွာ ေလးဦးရွိ သြားၿပီျဖစ္သည္။

ရီယိုၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဘရာဇီးတြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ ဖလားပြဲ ခုႏွစ္ပြဲ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။ ရီယိုတြင္ ရဲမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၌ ရဲကားမ်ားကို မီးတင္႐ိႈ႕ျခင္း၊ ရဲမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ေခ်ာင္းပစ္ျခင္း မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ေနသည္။

အစိုးရသည္ ရီယုိၿမိဳ႕ေတာ္ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ဦးေရ မည္မွ်ခ် ထားမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ရီယိုၿမိဳ႕ေတာ္သည္ လာမည့္ ကမၻာ့ ဖလား အပါအ၀င္ ေတာင္ အေမရိကတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပမည့္ ၂၀၁၆ အိုလံပစ္ကိုလည္း အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပသြား မည္ျဖစ္သည္။

Messenger News Journal