ယခင္ MIC ဥကၠ႒လက္ထက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ London စီးကရက္ကုမၸဏီ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈကို မတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္း စစ္ေဆးမည္ဟု MIC တာ၀န္ရွိသူ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/23/2014 09:22:00 AM


Written by:
မာန္သူရွိန္


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးကရက္ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ British American Tobacco Myanmar Limited သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပည္ပတင္ပို႔ရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္ကို မတ္ ၂၀ ရက္အထိ လိုက္နာမႈမရွိဘဲ ျပည္တြင္း၌သာ ေရာင္းခ်ေနမႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC) ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ၁/၂၀၁၃ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးကရက္ထုတ္လုပ္ျခင္းအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက “ျပည္ပသို႔ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ တင္ပို႔ရမည္”ဆိုေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို  သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ၁၀ ဘူး ေရာင္းခ်လွ်င္ ျပည္ပသို႔ ဘူး ၉၀ တင္ပို႔ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ London အမွတ္တံဆိပ္ စီးကရက္ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေနေသာ British American Tobacco Myanmar Limited သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္ ေရာက္သည္အထိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ပင္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ လာေရာက္ရယူထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌မူ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်လ်က္ရွိရာ ဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ British American Tobacco Myanmar Limited အမည္၊ London အမည္နဲ႔ ျပည္ပတင္ပို႔ဖို႔ လိုင္စင္ယူထားတာ မတ္ ၂၀ ရက္အထိေတာ့ မရွိေသးပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

British American Tobacco Myanmar Limited သည္ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ London စီးကရက္ ပံုးေပါင္း ၁၁၄၀၀၀ အတြက္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ယူထားသည္ဟု ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

အကယ္၍ အဆုိပါ ပံုးေပါင္း ၁၁၄၀၀၀ အထိ ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္ဆိုပါက ပံုးေပါင္းတစ္သန္းေက်ာ္ကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

စီးကရက္တစ္ပံုးတြင္ ဘူးငယ္ေပါင္း ၅၀၀ ပါ၀င္သည့္အတြက္ ဘူးငယ္ေပါင္း သန္း ၅၀၀ အထိ ျပည္ပ တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ မတ္ ၃၁ ရက္မွာ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ပါမယ္။ ဥပေဒအရ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည္ပပို႔ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အေကာက္ခြန္စာရင္း၊ စီးပြားကူးသန္းစာရင္းေတြ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္တဲ့ဌာနေတြက စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ တိုက္ၿပီး စစ္ေဆးသြားမွာပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မညီရင္ အေရးယူသြားပါမယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ စီးကရက္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ အရက္ဘီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္တိုက္နီးပါး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး စီးကရက္စက္႐ံု အနည္းဆံုးႏွစ္႐ံုႏွင့္ အရက္ဘီယာစက္႐ံု အနည္းဆံုး ခုနစ္႐ံုအထိ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

London အမွတ္တံဆိပ္ စီးကရက္ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေနေသာ British American Tobacco Myanmar Limited အပါအ၀င္ စီးကရက္၊ အရက္၊ ဘီယာစက္႐ံုကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳရာတြင္လည္း ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒လက္ထက္တြင္ အမ်ားဆံုး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

News Eleven