အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေတာင္ဘက္တြင္ အပ်က္အစီးအပိုင္းအစႀကီး တစ္ခုကို တ႐ုတ္ၿဂိဳဟ္တုက ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ မေလးရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ရွာေဖြမႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္တက္လာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/23/2014 09:20:00 AM


Written by:
Ref:AFP
တ႐ုတ္က မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ အပ်က္အစီးအပိုင္းအစ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံု
ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းေလယာဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနဖြယ္ရွိေသာ အပ်က္အစီးအပိုင္းအစေမ်ာႀကီး တစ္ခုကို ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုအား တ႐ုတ္က မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလယာဥ္ေပ်ာက္ရွာေဖြေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သိပၸံနည္းပညာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံု၌ အိႏၵိယသမုဒၵရာေတာင္ပိုင္းတြင္ အလ်ားအနံ ၇၄ ေပ ၄၃ ေပရွိေသာ အပ်က္အစီး အပိုင္းအစႀကီးတစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ၾသစေၾတးလ်က မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပံုတြင္းမွ ေနရာႏွင့္ ၇၅ မုိင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာေနရာတြင္ ယင္းအပ်က္အစီးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ ဖ်က္ေလယာဥ္ Orion ေလးစင္း အပါအ၀င္ ေလယာဥ္ ေျခာက္စင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ပါ့သ္ၿမိဳ႕မွ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ေ၀းေသာေနရာတြင္ အပ်က္အစီးအပိုင္းအစကို သံုးရက္ဆက္ ရွာေဖြခဲ့ၿပီး မည္သည့္ အပိုင္းအစမွ် မေတြ႕ရွိခဲ့ေပ။

မေလးရွား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဟီရွာမူဒင္ဟူစိန္သည္ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ တ႐ုတ္ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပံုသစ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ေရတပ္သေဘၤာမ်ားသည္ ယင္းေနရာတြင္ ရွာေဖြေနၾကၿပီး ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုသစ္က ရွာေဖြေရးအတြက္ အင္အားတိုးျမႇင့္ရန္ တြန္းအား ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အတည္ျပဳရန္အတြက္ တ႐ုတ္ကသေဘၤာမ်ား ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ဟူစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အပ်က္အစီးအပိုင္းအစ ရွိေနေသာေနရာသည္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေလယာဥ္ ပ်ံသန္းခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ ခရီးလမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခု၏ ဧရိယာအတြင္း ရွိေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


(ၾသစေၾတးလ်ေလတပ္၏ Orion ေလယာဥ္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေတာင္ဘက္ျခမ္း၌ ရွာေဖြေရးခရီးအတြက္ မတ္ ၂၂ ရက္က ပ်ံသန္းေနစဥ္)


ေလယာဥ္ရွာေဖြေရး ဧရိယာသည္ စတုရန္မိုင္ ၁၃၉၀၀ ရွိေနၿပီး ေရေအာက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ အပ်က္အစီးအာ႐ံုခံ ေနရာျပကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳ ရွာေဖြေနၾကသည္။ ေလယာဥ္ရွာေဖြေရးအတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ကက္စပီယံကမ္းေျခအထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမာက္ဘက္စၾကႍ ဧရိယာတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားက ၎တို႔ေ၀ဟင္ပိုင္နက္အတြင္း ေလယာဥ္ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ အခ်က္ျပေရဒါ မွတ္တမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ ကာဂ်စၥတန္၊ ကာဇက္စတန္တို႔က မည္သည့္ အခ်က္ျပမႈမွ် မေတြ႕ေသးေၾကာင္း ဟီရွာမူဒင္က မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ေပ်ာက္ ရွာေဖြေရးအတြက္ ေရေအာက္အာ႐ံုခံ ကိရိယာမ်ား ကူညီေပးရန္ မေလးရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးထံမွ ေတာင္းဆိုမႈကို အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စဥ္းစားေနသည္။

News Eleven