အာရွမွ ငါးၾကင္းမ်ား အေမရိကမွ ျမစ္ မ်ားတြင္ ေသာင္းက်န္း ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/23/2014 11:20:00 PM


အေမရိကမွ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးက ႀကိဳက္တဲ့သူ ကိုေမးၾကည့္ပါ အာရွမွ ငါးၾကင္းေတြဟာ အေမရိကရဲ့ ျမစ္ေတြမွာ ဆယ္စုနွစ္ ၄ ခုရွိၿပီ ထိုးေဖာက္ ျပန္ ့ပြားျခင္း ျဖစ္ေနသည္ ပါသည္။ ပထမဦး စြာ ဒီအစားၾကီးတဲ့ ငါးၾကင္းေတြဟာ ရွိသမ်ွ အျပင္ေတြ အေကာင္ေတြကို စားသံုးေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ အေမရိကန္ ငါးေတြဟာ ေသဆံုးၿပီး အာရွ ငါးၾကင္းေတြဟာ ရွင္သန္ေနသည္။
ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ငါးၾကင္းေတြဟာလြယ္ကူစြာ သားေပါက္ဖြားႏိုင္ ေသေၾကာင့္ ေပါက္ဖြားဦးေရ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးလာပါသည္။ တတိယ အခ်က္ကေတာ့ ေဒသခံ ငါးမ်ားဟာ အာရွ ငါးေတြ ေလာက္ မၾကီးမား ပါ။ ထို ့အျပင္ ငါးၾကင္း မ်ားဟာ ႀကီးေသာ ေၾကာင့္သားရဲ တိရိစာၦန္ ရန္မွ ကင္းေ၀းေန ပါတယ္။
ထို ့ေၾကာင့္ အေမရိကမွ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ဟာ ငါးၾကင္းမ်ား ပိုမို ေပါက္ဖြားမွႈ ေလ်ွာ့နည္းေအာင္ ေလ့လာ ေနပါတယ္။ သုေတသန သမားမ်ားဟာ ငါးၾကင္းေတြဟာ ေၾကာက္လန့္လ်ွင္ ခုန္တတ္ေသာ ဓေလ့ကို စတင္ကိုင္တြယ္ ႏိုင္နင္းလာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္မွႈပညာႏွင့္ ႏွိမ္နင္းရန္ စီစဥ္ေနၿပီး တခ်ိဳ ့ေသာပညာေတြဟာ ငါးၾကင္းမ်ား ကို ထိေရာက္စြာ ေသေစၿပီး ေပါက္ဖြားမွႈႏွဳန္းကို ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ငါးၾကင္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးဖို ့ငါးမ်ွား သေဘၤာမ်ားကို ကန္ထရိုက္ ေပးေသာ္လည္း အေမရိကန္ အမ်ားစု ဟာဒီငါးကို မႀကိဳက္ေသာ ေၾကာင့္အခက္ ေတြ ့ေနပါတယ္။ ထို ့ေၾကာင့္ ငါးၾကင္းျပန္ ့ပြားမွႈကို ထိန္းသိမ္းဖို ့ဇီ၀ေဗဒပညာ ရွင္မ်ား ေခါင္းစား လ်ွက္ရွိ ေနပါတယ္။

Myawady News