အစၥေရး သို႔၀င္ရန္ ခိုးတူး ထားသည့္ လိႈဏ္ေခါင္းမ်ား အနက္ အရွည္ဆံုး လိႈဏ္ေခါင္းကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/23/2014 07:24:00 PM


ဂါဇာ ကမ္းေျမာင္ ေဒသမွ စစ္ေသြးႂကြ မ်ားက အစၥေရး ႏိုင္ငံေအာက္ဘက္တြင္ တူးထားသည့္ မီတာ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ ေသာ လႈိင္ေခါင္းတစ္ခုကို အစၥေရး စစ္တပ္က ရွာေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ခဲ့ဖူးသမွ် လႈိင္ေခါင္း မ်ားထဲတြင္ အရွည္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး အစၥေရး အရပ္သားမ်ား ကိုတုိက္ခိုက္ ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ရည္ရြယ္ ခဲ့ပံုရေၾကာင္း စစ္တပ္၏ ေျပာခြင့္ရွိသူက ေျပာ ဆုိခဲ့သည္။ ၎လႈိင္ေခါင္းမွာ ဟိုးယခင္ က တည္းကရွိခဲ့သည့္ လႈိင္ေခါင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂါဇာ ကမ္းေျမာင္ ေဒသကို အုပ္ ခ်ဳပ္ေနသည့္ ဟာ့မာ့စ္တပ္ဖဲြ႕၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္ခဲြက ေျဖရွင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အစၥေရးက ယမန္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ တစ္မိုင္ ရွည္ေသာ လိႈင္ေခါင္း ထက္ပင္ ယခုေတြ႕ရွိေသာ လိႈင္ေခါင္းက ပိုမို ရွည္လ်ား ခဲ့သည္။ စစ္ေသြးႂကြမ်ားသည္ အေစာင့္ အၾကပ္ ထူထပ္ေသာ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အစၥေရး ႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လႈိင္ေခါင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား သည္ လိႈင္ေခါင္း မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ၀င္ ေရာက္စီးနင္း မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အစၥေရး စစ္သား ႏွစ္ဦး ေသဆံုး ခဲ့ရသည္။

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ရွိေသာ လႈိင္ေခါင္းကို မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္ကို အစၥေရး ကာကြယ္ေရး တပ္ဖဲဲြ႕ (IDF) က ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ လႈိုင္ေခါင္း အား အစၥေရး ပုိင္နက္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ ေရာက္ၿပီး အစၥေရး အရပ္သား မ်ားကို တုိက္ ခိုက္ရန္ ဟာ့မာ့စ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို ရည္ရြယ္ ခဲ့ေၾကာင္း တပ္ဖဲြ႕၏ ေျပာခြင္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ပီတာ လာနာက ေျပာဆို ခဲ့သည္။

Messenger News Journal