သနားစရာေကာင္းလိုက္ပါဘိ တုိ့တပ္မေတာ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/14/2014 08:30:00 PM


ယေန႔တပ္မေတာ္သည္ အခက္အခဲ မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကို လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းမွေမာင္းထုတ္သူ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ တပ္ရင္းတပ္ ဖြဲ႕မ်ားမွ သိမ္းပိုက္ထားေသာေျမမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည္။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ မ်ားေနသည္ဟုဆိုကာ ျဖတ္ေတာက္ေနသူ မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အစိုးရဌာန မ်ားသို႔ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၀င္ေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းကိုကန္႔ကြက္ သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခံေနရေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဘယ္ကဘယ္လို ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္သည္ တပ္မေတာ္ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။ တပ္မ ေတာ္အင္အားႀကီးထြားလာမည္ကိုမလိုလား သျဖင့္ ဂ်ပန္မ်ားကလည္းတပ္မေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လူအင္အားနည္းနည္းျဖင့္ ျပန္ဖြဲ႕ခဲ့ဖူးသည္။ အဂၤလိပ္မ်ားကလည္း တပ္မေတာ္ကိုအင္အားႀကီးမလာေစရန္ ဖ်က္သိမ္းၿပီးအင္အားေလွ်ာ့ကာျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ဖူးသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္တို႔က မည္သုိ႔ပင္တပ္မေတာ္ကိုအင္အားခ်ိနဲ႔ ေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကေစကာမူ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကိုတစ္စစီဆုတ္ၿဖဲရန္လုပ္ႀကံခဲ့ၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား အႏိုင္တိုက္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ တပ္မေတာ္႐ံႈးခဲ့ေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး တြင္ စစ္႐ံႈးထြက္ေျပးလာေသာ တ႐ုတ္ျဖဴ ေကအမ္တီမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုင္းသို႔ထြက္ေျပး၀င္လာကာအေျခခ်ခဲ့ သည္။ သူတုိ႔သည္ရွမ္းျပည္သူမ်ားအထူး သျဖင့္ ရွမ္းပ်ဳိျဖဴမ်ားကိုအႀကီးအက်ယ္ ေစာ္ကားဒုကၡေပးခဲ့သည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိး ျခင္းျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေနသူမ်ားကို ဘိန္း စားမ်ားျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။ အင္းစိန္ တိုက္ပြဲ၊ ျပည္တုိက္ပြဲ၊ ေတာင္ငူတုိက္ပြဲ၊ မိတီ္ၳလာတုိက္ပြဲ၊ မႏၱေလးတုိက္ပြဲႀကီးမ်ား ႏႊဲၿပီးစ စစ္ပမ္းေနေသာတပ္မေတာ္သည္ ရွိသမွ်အင္အားကိုစုစည္းကာ တ႐ုတ္ျဖဴ အႏွိပ္စက္ခံရွမ္းျပည္နယ္ေနျပည္သူမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔အဟုန္ျပင္း စြာခ်ီတက္ၿပီး ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရး ႀကီးကို ခက္ခက္ခဲခဲအက်အဆံုးမ်ားစြာ ျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။
စစ္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးအကူအညီကိုရယူထားေသာ တ႐ုတ္ျဖဴေကအမ္တီမ်ားသည္ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားနည္းလြန္းလွ ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ စြမ္းရည္သတိ္ၱကိုရင္မဆိုင္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္အတြင္းမွထြက္ေျပး သြားၾကရသည္။ အကယ္၍ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ေကအမ္တီမ်ားကို႐ံႈးနိမ့္ ခဲ့လွ်င္ ရွမ္းျပည္ေနလူထု၏ဘ၀သည္ မည္သုိ႔သက္ဆင္းသြားမည္နည္း။
တစ္ေခတ္တစ္ခ်ိန္က ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးသည္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလႊမ္း မိုးမႈေအာက္သုိ႔ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ရြာ ႏွင့္တစ္ရြာ၊ တစ္ၿမိဳ႕မွတစ္ၿမိဳ႕သို႔ အသက္ကို ဖက္ႏွင့္ထုပ္ဆိုသလိုသြားလာေနထုိင္ခဲ့ရ ဖူးသည္။ ဆက္ေၾကးမ်ဳိးစံုေသာင္းက်န္း သူမ်ားကို အငတ္ခံေပးခဲ့ၾကရသည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ပင္လွ်င္မၾကာခဏၿခိမ္းေျခာက္ ခံရဖူးသည္။ တပ္မေတာ္ကေရႊလင္းယုန္၊ မိုးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲကာ ဧရာ၀တီ တုိင္းမွ ျပည္သူမ်ား၏ဘ၀မေၾကာင့္မက် တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ကယ္တင္ေပး ခဲ့ဖူးသည္။ အကယ္၍တပ္မေတာ္သည္ ေရႊလင္းယုန္၊ မိုးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ အေရးနိမ့္ခဲ့ပါက ယေန႔ဧရာ၀တီတိုင္းေန ျပည္သူမ်ား၏ဘ၀ မည္သို႔ျဖစ္ေနမည္ နည္း။
အင္အားႀကီးမားေသာလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုတစ္စုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကြန္းလံုၿမိဳ႕ကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ကိုပါသိမ္းပိုက္ကာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမထူေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္း လာဖူးသည္။ လူအင္အား၊ လက္နက္ အင္အားအသာစီးရထားေသာလက္နက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို တပ္မေတာ္ သားမ်ားသည္ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ ကိုယ္လက္အဂၤါအစိပ္အပိုင္းမ်ားကိုစြန္႔ လႊတ္ကာ အစာေရစာအျပတ္ခံကာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကိုအႏိုင္တိုက္ျခင္းျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေန တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကိုကယ္တင္ခဲ့ဖူး သည္။ (စာေရးဆရာႀကီး ဦးသိန္းေဖျမင့္ သည္ ““အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခြင္””အမည္ ျဖင့္ ၀တၱဳဟန္ေဆာင္းပါးရွည္ႀကီးကို ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာတြင္အခန္းဆက္ ေရးသားကာတပ္မေတာ္သားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳဖူးသည္) အကယ္၍သာတပ္မ ေတာ္သည္ ရက္ ၄၀ၾကာ ကြန္းလံုတိုက္ ပြဲႀကီးတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါက ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ျပည္သူမ်ား၏ဘ၀မည္သို႔ ရွိေခ်မည္နည္း။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္၌ အၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အနယ္နယ္တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲ ေနၾကသျဖင့္ အစိုးရအၾကပ္ဆုိက္ေနခ်ိန္ ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မုိင္းယန္းႏွင့္ မဲ သေ၀ါဘက္၌ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက တုိက္ပြဲႀကီးမ်ားဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ တပ္ မေတာ္သားမ်ားသည္အေျပးအလႊားသြား ကာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ အႏိုင္ယူခဲ့သည္။ အကယ္၍ မိုင္းယန္း တုိက္ပြဲႏွင့္ မဲသေ၀ါတုိက္ပြဲ၌ တပ္မေတာ္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့လွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္မွ ျပည္သူတို႔၏ဘ၀ ႏြံနစ္ေပ ေတာ့မည္။
ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ေနရာမေရြး သြားေရာက္ကာ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ကာ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ အသက္၊ အရွက္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုကယ္ တင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္သူမ်ားကေမာင္းထုတ္ေနၿပီ။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ျဖင့္ တပ္မေတာ္သား၏စြမ္းရည္ကိုခ်ိနဲ႔ ေစသူမ်ားလည္းေပၚေပါက္လာေနေခ်ၿပီ။ တပ္ရင္းမ်ားကသိမ္းယူထားေသာေျမႀကီး မ်ားကိုလည္း ျပန္ေတာင္းၾကသူမ်ားက ေတာင္းေနၾကၿပီ။
လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေသာတပ္ရင္းမွဴး တစ္ဦးႏွင့္ မႏၱေလး-ရန္ကုန္အျမန္ရထား ေပၚ၌ ဆံုခဲ့ဖူးသည္။ သူက ““တပ္ရင္း ေတြက ေျမသိမ္းတယ္ဆိုတာကလဲ ရည္ ရြယ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးအသံုး စရိတ္ျဖတ္တာကို တပ္မေတာ္ကဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ တပ္ရင္းဧရိယာေတြထဲမွာပဲ စိုက္ပ်ဳိးေမြး ျမဴေရးေတြလုပ္ၾကမယ္။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေလးေတြလုပ္ၾကမယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ၀င္ေငြရွာၾကမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ တပ္ ရင္းတစ္ရင္းမွာ ေလ့က်င့္ေရးကြင္း၊ တပ္ တြင္း ေဆး႐ုံ၊ အားကစားကြင္း၊ ဒါေတြလဲ လုပ္ရမွာေပါ့။ အခုေတာ့ တပ္ေတြထံက လယ္ေျမေတြကိုျပန္ေတာင္းၾကေတာ့လဲ ျပန္ေပးၾကရမွာေပါ့။ အင္း ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္လဲအျဖတ္ခံရ၊ ေျမႀကီးေတြလဲ ျပန္ေပးရဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြ ဟာ ေရွ႕ေလွ်ာက္ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔တုိင္းျပည္ ကို ကာကြယ္ရေတာ့မွာေပါ့ေလ”” ဟု ေျပာသည္။
ျပည္သူဗဟိုျပဳလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို အစိုးရကလက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနရာ တပ္ မေတာ္သည္လည္း ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵ အတိုင္းသာ စခန္းသြားရေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။
ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳလုပ္နည္း လုပ္ဟန္ သည္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာလုပ္နည္း လုပ္ဟန္ျဖစ္သည္ကို လူတိုင္းကလက္ခံ ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ အဆံုးအျဖတ္ ေပးၾကမည့္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေတြးအေခၚအယူအဆသည္သာ မွန္ကန္ရန္လိုအပ္သည္။ အေတြးအေခၚ အယူအဆမွန္ကန္ရန္ ပညာရည္ဗဟုသုတ ျပည့္၀ရန္လိုသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵအတုိင္းသာေနထိုင္သြားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကိုကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အင္အားေတာင့္ တင္းေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာဖို႔၊ ျဖစ္ မလာဖို႔ဆိုသည္ကို ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵ ကသာ ဆံုးျဖတ္ေပေတာ့မည္။

မိုးေအာင္ရီ
BY HOTNEWS