တာ၀န္သိတတ္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/14/2014 08:44:00 PM


Jessica Mudditt

Anthem Asia ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥစ္ဂ်ဳိးဇက္ဖင္းပ႐ုိက္(စ္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ဂ်ိဳးဇက္ဖင္းပ႐ုိက္စ္ (Josephine Price) သည္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အၾကာက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေရးအုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည့္ Anthem Asia ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ Anthem Asia သည္ တာ၀န္သိတတ္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ကုလသမဂၢစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာလ်က္ရွိ သည္။ Anthem Asia သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ စက္တင္ဘာက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ဟသၤာစီးပြားေရးစင္တာ ဟု အမည္ရသည့္ ႐ံုးခန္းငွားရမ္းမႈကုမၸဏီကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မူလက ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥ ပ႐ုိက္စ္သည္ Anthem Asia ကုိ ပူးတြဲတည္ေထာင္ျခင္း မျပဳရေသးမီကာလမ်ား၌၊ အာရွရွိဖြံ႕ၿဖိဳးစေစ်း ကြက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုခန္႔ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ တာ၀န္သိတတ္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အေရးပါပံုကုိ မစၥပ႐ုိက္စ္က မဇၩိမ စီးပြားေရးအပတ္စဥ္ (Mizz- ima Business Weekly) ကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။

တာ၀န္သိတတ္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုတာ ဘာပါလဲ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ တာ၀န္သိတတ္မႈ (responsible) နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈ (sustainable) ဆိုတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ အထူးေ၀ါဟာရေတြ အမ်ားႀကီးသံုးၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ဆိုလိုတဲ့ sustainable ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ စေျပာခြင့္ျပဳ ပါ။ အဲဒါဟာ သူတို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ နယ္ပယ္အသုိင္းအ၀ိုင္းမွာ တန္ဖိုးကုိ ဖန္တီးေပးတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ေရရွည္တည္တံ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔က စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ခ်ဥ္းကပ္တာပါ။ ကၽြန္မတို႔ဟာ NGO အဖြဲ႕တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေငြရွာခ်င္ပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ အဲဒါကုိ တာ၀န္သိစြာနဲ႔ လုပ္ခ်င္တာပါ။

တခါတရံမွာ လူေတြက၊ sustainable ဆိုတာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဆီကေန ျပန္ရလာမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ ကုိ ေလွ်ာ့ယူတာလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရးအက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြကုိ လူေတြက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စၿပီး အကဲျဖတ္ တြက္ခ်က္လာၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ sustainable ျဖစ္တဲ့ (ေရရွည္တည္တံ့တဲ့) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မွာ ျမင့္မားတဲ့ ေရရွည္တန္ဖိုးတစ္ရပ္ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး အလားအလာေလ်ာ့က်သြားလုိ႔ပါပဲ။ ကမၻာေျမႀကီးကေန အရာ၀တၳဳေတြကုိ ထင္သလို ရယူလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းေအာင္ ထင္တုိင္းႀကဲလို႔ မရပါဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ရေကာင္း ရတာ ေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အၿမဲတမ္းေတာ့ အဲဒီလိုရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွႈတစ္ရပ္ဆိုတာ ပုိၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ စီးပြားေရးပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိ ေတာ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး အလားအလာေတြ အမ်ားႀကီး ပုိေလ်ာ့သြားလုိ႔ပါ။

အခု ခင္ဗ်ားေျပာသြားတာက၊ ၿဗိတိန္အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ John Elkington ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာထြင္ၿပီး သံုးႏႈန္းသြားတဲ့ “tripe bottom line”ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ ဆင္တူပံုရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕သေဘာ ထားက အက်ဳိးအျမတ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အစဥ္အလာအယူအဆေတြထက္ကို ပုိၿပီးေတာ့ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမယ့္ သေဘာမ်ဳိးလား။

အဲဒီသေဘာမ်ဳိး ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္အက်ဳိးဆက္၊ လူမႈေရးအက်ိဳး ဆက္နဲ႔ ေကာ္ပုိေရးရွင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု (corporate governance)တြကို တုိင္းတာဖို႔ စံႏႈန္းေတြထဲက တစ္ ခုပါပဲ။ အဲဒါကုိ ဘယ္လိုရယူမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး အေရအတြက္ရွိတဲ့ ပညာရပ္စာတမ္း ေတြ ရွိေနေပမဲ့၊ အဲဒါကုိ ဘယ္သူက ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို ရွင္တုိ႔ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆို ရင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ပညာရွင္ေတြ အႀကံျပဳတာထက္ ပုိၿပီး အေတြ႕ရနည္းတယ္ဆုိတာ သိလာပါလိမ့္မယ္။

တာ၀န္သိတတ္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ဥပမာတစ္ခုအေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ ၿပီး ေျပာျပႏုိင္မလား။

ကုန္ပစၥည္းက႑မွာ၊ လယ္သမားေတြ သီးႏွံအထြက္တိုးဖုိ႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕သီးႏွံေတြ ေစ်းေကာင္းရဖုိ႔အတြက္ လယ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးအခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ ေယဘုယ်ေျပာရမယ္ဆုိရင္၊ လယ္ သမားတစ္ေယာက္ဟာ မ်ဳိးေစ့ေတြ၀ယ္ဖုိ႔အတြက္ မ်ားျပားလွတဲ့အတိုးႏႈန္းနဲ႔ ေငြေခ်းရေလ့ရွိလို႔ ေၾကာက္ စရာေကာင္းလွတဲ့ ေငြေခ်းယူမွႈ၀ဲဂယက္ထဲမွာ သံသရာလည္ေနတတ္ၿပီးေတာ့၊ သူတို႔ရဲ႕သီးႏွံေတြကုိေစ်း ႏွိမ္၀ယ္ယူမယ့္ ၾကားလူဆီကုိ ေရာင္းခ်ရေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြဟာ ဆင္းရဲျခင္း သံသရာထဲကေန ႐ုန္းထြက္လို႔မရဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီႀကီးေတြဟာ လယ္ သမားေတြရဲ႕ သီးႏွံအထြက္တိုးလာေရးနဲ႔ လယ္သမားေတြဆီက သီးႏွံကုိ သင့္ေတာ္တဲ့ သတ္မွတ္ေစ်း ႏႈန္းနဲ႔ တိုက္႐ုိက္ ၀ယ္ယူေရးတို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒါဟာ ပုိၿပီးတာရွည္ခံတဲ့ စီးပြားေရးျဖစ္ ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ လယ္သမားေတြရဲ႕လုပ္ငန္းဗဟုသုတ ပုိမိုျပည့္စံုလာမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေျမ ၾသဇာ စတဲ့ပစၥည္းေတြကုိလည္း ပုိၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳလာႏုိင္မွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အဲဒါဟာ ပုိၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတဲ့ စက္၀န္းတစ္ခုကို ဖန္တီးလုိက္တာပါပဲ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတ၀ွမ္းမွာ လယ္သမား ေတြနဲ႔တြဲၿပီး ပုိၿပီးတာရွည္ခံမယ့္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

Anthem Asia လုပ္ေနတဲ့ က႑ေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ခင္ဗ်ားတုိ႔အေနနဲ႔ ဘာေတြေဆာင္ရြက္မွာပါလဲ။

အခုလက္ရွိအဆင့္မွာေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ အေတြ႕အၾကံဳေတြဟာ အကန္႔ အသတ္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ က႑တစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတုိ႔ ယံု ၾကည္ပါတယ္။ အခက္အခဲျဖစ္မွာကေတာ့၊ မ်ားျပားလွတဲ့ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားအေရအတြက္ကုိ ဘယ္လို စီမံမလဲဆုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈမရွိေစဘဲ လာေရာက္ၾကမွာပါ။ ေဒသတြင္း စီးပြားဘက္ေတြနဲ႔ အတူတူအလုပ္လုပ္ေနၾကသူေတြ၊ ေဒသခံအသုိင္း အ၀ိုင္းေတြအေပၚမွာ စာနာနားလည္တတ္သူေတြနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ကမၻာလွည့္ခရီး သည္ေတြအေနနဲ႔လည္း အဲဒါကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မတုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ စီးပြါး ေရးဆန္တဲ့ အာ႐ံုကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီးေတာ့ ပုိမုိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြရဲ႕ ေဒၚလာေတြအားလံုး ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက ထြက္မသြားေစသင့္သလို ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မလဲဆိုတာရယ္၊ ခရီးသြားက႑ထဲက ၀န္ ထမ္းေတြကို ပုိေကာင္းတဲ့သင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ဖုိ႔ရယ္ စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ဘယ္လိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲဆုိတာကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပတ္ေလာက္တုန္းက ကၽြန္မတုိ႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္း ပခဲ့ၿပီးေတာ့၊ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္လိုစိတ္ အရမ္းျပင္းျပေနၿပီးေတာ့၊ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကမယ့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္လို႔ ကၽြန္မ ယူဆပါတယ္။ အဲဒါဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပင္ေတြမွာ ဟုိတယ္ႀကီးေတြေဆာက္ရတာမွာ အေၾကာင္းမလွတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြရွိတာကေတာ့ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ ထပ္ေျပာပါဦးမယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ NGO အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု မဟုတ္ပါ ဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕တာ၀န္က ကၽြန္မတုိ႔လုပ္ေနတာေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ဖုိ႔နဲ႔ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ပါပဲ။ ကၽြန္မတုိ႔လုပ္ေနတာက ကမၻာႀကီးကုိေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရတဲ့အရာေတြကုိ နည္းနည္းေလး ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ပါပဲ။

အျမတ္မ်ားမ်ားရႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးေတြ၊ ပုိၿပီးလြယ္ကူႏုိင္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလုိႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာ၊ ေဖာက္သည္ျဖစ္လာႏုိင္သူေတြအေနနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့အရာေတြျပဳလုပ္ဖို႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘယ္လုိသိမ္း သြင္းစည္း႐ံုးမလဲ။

အဲဒါဟာ ကမၻာေပၚက တျခားေနရာေတြမွာနဲ႔ ျခားနားမႈမရွိပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြကုိ ကြန္ယက္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ရွာတာပါ။ ကၽြန္မတို႔ ဘာေတြလုပ္တယ္ဆုိတာကို လူေတြကုိ ေျပာျပပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဇြတ္စည္း႐ံုးၿပီး ေရာင္းတာမ်ဳိး က်င့္သံုးလို႔ရတယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္မ အမွန္ တကယ္ မယံုၾကည္ပါဘူး။ ဒီမွာ အသုိင္းအ၀ိုင္းထဲကုိ ျပန္ၿပီးေပးတဲ့ ထံုးစံလည္းရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းတစ္ခု ေဆာက္လုပ္တည္ေထာင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာင္းမႈတစ္ခုခုလုပ္တာမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ခုနကေျပာတဲ့ဟာ ကုိ တ႐ုတ္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာ ရွင္စမ္းသပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမယ့္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေရးအယူအဆကို အမ်ားႀကီး သိရွိနားလည္ၾကပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတိျပဳရမွာက ကၽြန္မတို႔ ဟာ အေသးစားနဲ႔အလတ္စား စီးပြါးေရးေတြကုိပဲ ပစ္မွတ္ထားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အႀကီးစားနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြး တဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ပစ္မွတ္ထားေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။

တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔လို ႏုိင္ငံေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ စၿပီး လမ္းပြင့္လာတုန္းက အေျခအေနေတြနဲ႔ အခုဖြံ႕ၿဖိဳးစေစ်းကြက္ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို ဘယ္လိုႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လို႔ ရႏုိင္ပါသလဲ။

ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားကေတာ့ ဆင္တူၾကပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိေသးတာေတြ၊ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲဆိုတာကုိ သိပ္ၿပီး နားမလည္ၾကေသးတာေတြ၊ ေငြစာ ရင္းကုိင္တြယ္မႈ ညံ့ဖ်င္းတာေတြ၊ အေရအတြက္အလြန္နည္းတဲ့ လူတခ်ဳိ႕ေလာက္ကပဲ အခြန္ေဆာင္ၾက တာေတြ စတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိတာ တူညီၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထူးျခားတာက ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခ်ိန္တည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းပါပဲ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံေရးကုိဖြင့္မေပးဘဲ စီးပြားေရးကုိသာ ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္မွာလည္း အဲဒီ အတိုင္းပါပဲ။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဟာလည္း ပြင့္လင္းလာခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီေနာက္မွာ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအရာႏွစ္ခု ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ဒီမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း ေပၚေပါက္ေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းလည္း ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆုိေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ မေရမရာ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ႏုိင္ငံေရးစကားစစ္ထုိးမႈေတြ ဆက္ရွိေနသလို၊ စီးပြားေရးဥပေဒသစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔လဲ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။

မၾကာေသးခင္က ႐ုိက္တာသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ အာရွမွာ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံလုိ႔ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိတဲ့ႏုိင္ငံ တစ္ခု ဘယ္အခ်ိန္မွာျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ခင္ဗ်ား ထင္ျမင္ယူဆထားပါသလဲ။

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေတာ့ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ကေန ၁၅ ႏွစ္အထိ ၾကာႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ “၀င္ေငြအလယ္အလတ္” ဆိုတဲ့ အေနအထားကလည္း အေတာ္ေလးဆင္းရဲေနတုန္းပဲဆိုတာကုိ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အင္မတန္နိမ့္က်တဲ့ ေအာက္ေျခကေန စတင္ေနရတာပါ။ ဘာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေငြမည္းေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရြယ္ အစားကုိ ခန္႔မွန္းအကဲျဖတ္ရ အလြန္ခက္ေစပါတယ္လို႔ ကၽြန္မေျပာခ်င္ပါတယ္။

Mizzima Business Weekly တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “Why Sustainable Investment Matters” ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။