ဝိပႆနာရႈပြားတယ္ဆိုတာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/14/2014 08:55:00 AM“ ဝိပႆနာရႈပြားတယ္ဆိုတာ ဒီကိေလသာတရားေတြကို ကုန္ေအာင္လုပ္ေနတာပါ။

ရႈပြားေနတိုင္းကုန္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္က ဘယ္ေလာက္ကုန္သြားတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ရႈပြားတိုင္းကိေလသာေတြ ကုန္ကုန္ေနတာကေတာ့အမွန္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ဝိပႆနာတရားကို ေန႔စဥ္ပြားမ်ားေနရမယ္။ ေန႔စဥ္ဆုိတာက တစ္ေန႔တစ္နာရီ၊ နာရီဝက္ ဒီလိုရႈမွတ္ပြားမ်ားတာကို ေျပာတာပါ။

ေနစဥ္ဆိုတာက စီးပြားေရးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလုပ္ေနရင္း သြားေနရင္း၊ စားေနရင္း၊ ျမင္ခိုက္၊ ၾကားခိုက္၊ နံခိုက္၊ စားခိုက္၊ ထိခိုက္၊ ေတြးႀကံခိုက္မွာ ဝိပႆနာရႈပြားတာကိုေျပာတာပါ။

ဒီလုိသာသတိေလးထားၿပီး ရႈပြားေနမယ္ဆိုရင္ အိမ္ထဲမွာအိမ္မႈကိစၥေတြ လုပ္ရင္း ေလးမဂ္ေလးဖိုလ္ရၿပီး ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။”

“ လူ႔ဘံုကုိပါရမီဆည္းပူးတဲ႔ဘံုလို႔မျမင္ပဲ ကာမဂုဏ္ခံစားရတဲ႔ဘံုလို႔သာ အျမင္က်ဥ္းေနသ၍ နိဗၺာန္နဲ႔ေဝးေနၾကဦးမွာပါ။”

“ ဗုဒၶကတိုက္တာ ၿခံေျမ ဇနီးခင္ပြန္း သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြကို စြန္႔လို႔ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအာရံုေတြအေပၚမွာ စြဲလမ္းတက္မက္တဲ႔ ေလာဘကိုသာစြန္႔ခိုင္းတာပါ။ ”

ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ)။